Joke Dewilde

Bilde av Joke Dewilde
English version of this page
Rom 506
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Flerspråklighet i utdanning, tospråklige lærere, sosiolingvistikk i utdanningskontekster, lingvistisk etnografi, diskursanalyse, identitet og literacy 

Bakgrunn

Ph.d. fra UV-fakultetet, UiO
Cand.Philol. fra Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap ved HH (nå HINN) og HF-fakultetet ved UiO med fagkretsen engelsk, norsk, migrasjonspedagogikk og Nord-Amerikakunnskap 

Tilsettinger

Postdoktor ved ILS, UiO (2015-2018)
Førsteamanuensis i pedagogikk ved HH (nå: HINN) (2013-2015)
Stipendiat ved UV-fakultetet ved UiO (2008-2013), finansiert av HH
Høgskolelektor i engelsk ved HH (2006-2007)
Lærer i innføringsklasse for nyankomne elever i Hamar kommune (før 2006)

Mobilitet

Gjesteforsker, MOSAIC Centre for Research on Multilingualism, University of Birmingham, England, høsten 2008, våren 2017

Avsluttede og igangværende prosjekter

Postdoktor-prosjektet Flerspråklige elever som skrivere på skolen og i fritiden (2015–2018)
Prosjektet Inkluderende fellesskap eller eksotiske happeningsen studie av internasjonale uker i skolen (2015–2017)
Delprosjekt i Learning Spaces for Inclusion and Social Justice. Success Stories from Immigrant Students and Four Nordic School Communities, finansiert av NordForsk (2013–2015)

Undervisning og veiledning

Undervisning knyttet til flerspråklighet i skolen og kvalitative metoder på MA- og ph.d.-nivå
Veileder for stipendiat Ingrid Rodrick Beiler (2016–2020) 
Veileder for stipendiat Jonas Iversen (HINN) (2017–2020)

Andre verv og funksjoner

Områderedaktør for tidsskriftet Acta Didactica Norden
Postdoktorenes vararepresentant i Rådet for forskningssaker (RFS) (2016–2017) 
Studieleder Faglærerutdanning for tospråklige ved HH (2013-2014)

Samarbeid

Planleggingskomité for konferansen Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives, et samarbeid mellom SISCO og MultiLing Senter for flerspråklighet.

Formidling

Forskerprofil
Forskningssak

Kort video om postdoktor-prosjektet:
Last ned mediefil

Foto: Jonas Nilsen, lektorprogrammet UiO/ ILS

Emneord: Flerspråklighet, Lingvistisk etnografi, Sosiolingvistikk, Literacy

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. apr. 2015 12:01 - Sist endret 22. aug. 2017 13:34