Joke Dewilde

Bilde av Joke Dewilde
English version of this page
Rom 506
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Flerspråklighet i utdanning, tospråklige lærere, sosiolingvistikk i utdanningskontekster, lingvistisk etnografi, diskursanalyse, identitet og literacy 

Bakgrunn

Ph.d. fra UV-fakultetet, UiO
Cand.Philol. fra Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap ved HH (nå HINN) og HF-fakultetet ved UiO med fagkretsen engelsk, norsk, migrasjonspedagogikk og Nord-Amerikakunnskap 

Tilsettinger

Førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning ved ILS, UiO (fra 2017)
Postdoktor ved ILS, UiO (2015-2017)
Førsteamanuensis i pedagogikk ved HH (nå: HINN) (2013-2015)
Stipendiat ved UV-fakultetet ved UiO (2008-2013), finansiert av HH
Høgskolelektor i engelsk ved HH (2006-2007)
Lærer i innføringsklasse for nyankomne elever i Hamar kommune (før 2006)

Mobilitet

Gjesteforsker, MOSAIC Centre for Research on Multilingualism, University of Birmingham, England, høsten 2008, våren 2017
Erasmus+ ansattmobilitet, ESPE École supérieure du professorat et de l'éducation, Universitetet i Strasbourg, Frankrike, høsten 2017

Avsluttede og igangværende prosjekter

Flerspråklige elever som skrivere på skolen og i fritiden (2015–2017) (individuelt postdoktorprosjekt)
Inkluderende fellesskap eller eksotiske happeningsen studie av internasjonale uker i skolen (2015–2017) (prosjektleder)
Learning Spaces for Inclusion and Social Justice. Success Stories from Immigrant Students and Four Nordic School Communities, finansiert av NordForsk (2013–2015) (delprosjekt)

Undervisning og veiledning

Undervisning knyttet til flerspråklighet i skolen og kvalitative metoder på MA- og ph.d.-nivå
DIFO4001 Didaktisk forskningsmetode: Design og innsamling av data (MA)
UV9118 Observasjonsmetodologi (PhD)
UV9918V4 Researching multilingualism in education (PhD)


Veileder for stipendiat Ingrid Rodrick Beiler (2016–2020) 
Veileder for stipendiat Jonas Iversen (HINN) (2017–2020)

Andre verv og funksjoner

Områderedaktør for tidsskriftet Acta Didactica Norden (fra 2015)
Postdoktorenes vararepresentant i Rådet for forskningssaker (RFS) ved UV-fakultetet (2016–2017) 
Studieleder Faglærerutdanning for tospråklige ved HH (2013–2014)
Stipendiatenes representant i FoU-utvalget ved HH (2009–2011)

Samarbeid

Planleggingskomité for konferansen Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives, et samarbeid mellom SISCO og MultiLing Senter for flerspråklighet.

Formidling

Forskerprofil
Forskningssak

Kort video om postdoktor-prosjektet:

Foto: Jonas Nilsen, lektorprogrammet UiO/ ILS

Emneord: Sosiolingvistikk, Flerspråklighet, Literacy, Lingvistisk etnografi

Publikasjoner

 • Daugaard, Line Møller & Dewilde, Joke (2017). Flerspråklige lærere som opfindere - i danske og norske skoler. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  12(1), s 6- 22 . doi: 10.18261/issn.2535-3381-2017-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dewilde, Joke (2017). Multilingual Young People as Writers in a Global Age, In  New Perspectives on Translanguaging and Education.  Multilingual Matters.  ISBN 9781783097807.  5.  s 56 - 71 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dewilde, Joke (2017). Translation and translingual remixing: A young person developing as a writer. International Journal of Bilingualism.  ISSN 1367-0069. . doi: 10.1177/1367006917740975
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor-Andre (2017). International week in a Norwegian school. A qualitative study of the participant perspective. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 13 . doi: 10.1080/00313831.2017.1306800 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dewilde, Joke (2016). «Det er bare i hjertet mitt.» Portrett av en transspråklig ungdom som diktskriver. Skandinaviske Sprogstudier.  ISSN 1904-7843.  7(2), s 46- 62 Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke & Creese, Angela (2016). Discursiv shadowing in linguistic ethnography: Situated practices and circulating discourses in multilingual schools. Anthropology & Education Quarterly.  ISSN 0161-7761.  47(3), s 329- 339 . doi: http://dx.doi.org/10.1111/aeq.12158 Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor-Andre (2016). Including alternative stories in the mainstream. How transcultural young people in Norway perform creative cultural resistance in and outside of school. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  20(10), s 1032- 1042 . doi: 10.1080/13603116.2016.1145263 Vis sammendrag
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Dewilde, Joke (2016). Nyankomne barn og unge i den norske utdanningskonteksten. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  11(2), s 13- 33 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dewilde, Joke & Igland, Mari-Ann (2015). "No problem, janem": en transspråklig tilnærming til flerspråklige elevers skriving., I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kap. 6.  s 109 - 126
 • Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor-Andre (2015). Kvalifisering i det flerkulturelle samfunnet. Dobbeltkvalifiseringsbegrepet sett i lys av et transkulturelt og transspråklig perspektiv, I: Stephen R Dobson; Lars Anders Kulbrandstad; Sigrun Sand & Thor-Andre Skrefsrud (red.),  Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0313-3.  Kapittel 4.  s 61 - 82
 • Dewilde, Joke (2014). Discursive shadowing as a methodological approach in a study of bilingual teachers, In Geri Smyth & Ninetta Santoro (ed.),  Methodologies for researching cultural diversity in education. International perspectives.  Trentham Books.  ISBN 9781858565231.  1.  s 1 - 13 Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke & Kulbrandstad, Lars Anders (2014). Recruitment and certification of immigrant teachers: Roles and requirements. International Journal of Education for Diversities.  ISSN 2242-7430.  3, s 37- 64
 • Dewilde, Joke Ingrid (2009). Teacher collaboration: A study of topics in planning sessions between a science and a bilingual teacher, In Bjørg-Karin Ringen (ed.),  Teacher diversity in diverse schools - challenges and opportunities for teacher education.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-170-9.  -.  s 267 - 283 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Dewilde, Joke (2017). En flerspråklig ungdoms utvikling som transspråklig skriver. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke (2017). Plurilingualism in language education policy in Norway.
 • Dewilde, Joke (2017). Språkvett. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 38
 • Dewilde, Joke (2017). To flerspråklige ungdommers koran-inspirerte skrivepraksiser i Norge.
 • Dewilde, Joke (2017). Translingual writing and the construction of multiple identities.
 • Dewilde, Joke (2017). Ungdommer som transspråklige skrivere. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke Ingrid (2017). Transnasjonale ungdommers koraninspirerte skrivepraksiser – fra grenseland til sentrum. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor Andre (2017). Internasjonale uker i skolen: Eksotiske happenings eller inkluderende praksiser?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 30- 35
 • Dewilde, Joke (2016). Bollywood i skolen.
 • Dewilde, Joke (2016). Dikt skrevet av grunnskoleelever i en innføringsklasse.
 • Dewilde, Joke (2016, 16. mars). Flerspråklige ungdommer skriver seg kompetente. [Internett].  forskning.no.
 • Dewilde, Joke (2016). Flerspråklige ungdommer som skrivere på skolen og i fritiden.
 • Dewilde, Joke (2016). "I dine øyne er jeg fortapt". Flerspråklige skrivere i skolen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 68- 71
 • Dewilde, Joke (2016). “Like in the movies I see, with love and that.” A young person writing Bollywood inspired poems in and outside of school.
 • Dewilde, Joke (2016). "Og så pleide han å lage dikt for meg og sang den høyt" - Sent ankomne ungdommer som skrivere. Lisetten.  ISSN 1101-5128.  1, s 18- 20
 • Dewilde, Joke (2016). "Og så pleide han å lage dikt for meg og sang den høyt". Sent ankomne ungdommer som skrivere.
 • Dewilde, Joke (2016). Sent ankomne ungdommer som skrivere på skolen og i fritiden.
 • Dewilde, Joke (2016). Sluttleser for stipendiat Uffe Ladegaard.
 • Dewilde, Joke (2016). Språktrening med nyankomne voksne - et arbeid med helt spesielle muligheter.
 • Dewilde, Joke (2016). "Trist" - En collage av responsen til nyankomne elever på Andrea Gjestvangs fotoutstilling "Tilbake" om langtidsværende asylbarn som er blitt returnert.
 • Dewilde, Joke (2016). "Trist". Collage med tekster fra elever i grunnskoleklassen for nyankomne som respons på Andrea Gjestvangs fotoutstilling "Tilbake".
 • Dewilde, Joke (2016). Ungdommer med kort botid som skrivere.
 • Dewilde, Joke (2016). Ungdommer med kort botid som skrivere på skolen og på fritiden.
 • Dewilde, Joke (2016). Å bli kjent med ungdommer med kort botid - nye forståelser av skriving.
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor-Andre (2016). Hvorfor et seminar om internasjonale uker i skolen? Presentasjon av et forskningsprosjekt. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor-André (2016). Internasjonale uker i skolen – inkluderende praksis eller eksotiske happenings?.
 • Kjørven, Ole Kolbjørn; Dewilde, Joke; Skrefsrud, Thor André & Skaret, Anne (2016). Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet.
 • Skrefsrud, Thor-Andre; Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Engen, Thor Ola; Alstad, Gunhild Tomter; Kulbrandstad, Lars Anders; Kulbrandstad, Lise Iversen; Monsen, Marte & Randen, Gunhild Tveit (2016). Nyankomne elever. Hamar arbeiderblad.  s 18 . doi: http://www.h-a.no/debatt/nyankomne-elever
 • Dewilde, Joke (2015). How transcultural youth create places and spaces in writing. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke (2015). “I love you, teiamo, Eg elsker deg og myliu tave». How youth construct place/space in writing. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke (2015). Immigrant young people's writing of autoethnographic texts on Facebook.
 • Dewilde, Joke (2015). Innblikk i sent ankomne ungdommer som skrivere.
 • Dewilde, Joke (2015). Involvering av foreldre.
 • Dewilde, Joke (2015). Perspektiver på det flerspråklige klasserommet. Sent ankomne elever som eksempel.
 • Dewilde, Joke (2015). Perspektiver på tekstskriving av ungdom med kort botid.
 • Dewilde, Joke (2015). Research on ‘successful immigrant students’. A critical approach to research ethics and methodology.
 • Dewilde, Joke (2015). Tospråklige lærere som norsklærere. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor-Andre (2015). Inclusive practices or exotic happenings? A study of a Global Focus Week at a Norwegian primary school.
 • Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor-Andre (2015). Creating cultural and linguistic resistance. Stories from Norwegian teachers.
 • Dewilde, Joke (2014). 'A research ethics on the move'. Discursive shadowing in multilingual settings.
 • Dewilde, Joke (2014, 18. september). Doktorgradsstafett: Ambulerende lærere. [TV].  NRK Hedmark og Oppland nett-tv.
 • Dewilde, Joke (2014). Flerspråklighet - en ressurs.
 • Dewilde, Joke (2014). Heteroglossia, transspråking og identitet. Et hørespill i norskfaget skrevet av ungdommer med kort botid.
 • Dewilde, Joke (2014). I don't know what I want to participate in, but I can think a bit about it. Developing participant-sensitive methodology in a study of young people.
 • Dewilde, Joke (2014). Kommunikasjon mellom skole og minoritetshjem. En tospråklig lærers utfordringer og muligheter.
 • Dewilde, Joke (2014, 18. mars). Mangler lærere med innvandrerbakgrunn.  Aftenposten, Osloby, nyheter.
 • Dewilde, Joke (2014). Norsk skole i det 21. århundre.
 • Dewilde, Joke (2014). Response in intercultural writing processes.
 • Dewilde, Joke (2014). Språk, kultur og læring.
 • Dewilde, Joke (2014, 18. mars). Tospråklige lærere en fordel.  Aftenposten.
 • Dewilde, Joke (2014). Tospråklige lærere i norsk skole. Roller og samarbeid med andre lærere.
 • Dewilde, Joke (2014). Tospråklige læreres situasjon.
 • Dewilde, Joke (2014). Ungdommer med kort botid. Hvem er de? Hva slags opplæring får de?.
 • Dewilde, Joke (2014). Ungdommer med kort botid. Produksjon og analyse av materiale.
 • Dewilde, Joke (2014). When six Somali parents unexpectedly cross our path. Feelings of loyalty and researcher responsibility. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke; Kulbrandstad, Lars Anders & Skrefsrud, Thor-Andre (2014). Suksess med integrering i skolen. Hamar arbeiderblad.  s 21
 • Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor-Andre (2014). Learning Spaces for Inclusion and Social Justice.
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Dewilde, Joke (2014). Government initiatives to diversify the teacher corps in Norway – why so little success?.
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Dewilde, Joke (2014). Myndighetenes tiltak for å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn til læreryrket – hvorfor er så lite oppnådd?.
 • Dewilde, Joke (2013). Ambulerende tospråklige lærere: Muligheter og utfordringer for lærersamarbeid.
 • Dewilde, Joke (2013). Ambulerende tospråklige lærere: Muligheter og utfordringer for lærersamarbeid. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4) Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke (2013). Den tospråklige læreren som deltaker og oversetter på et foreldremøte.
 • Dewilde, Joke (2013). Den tospråklige lærerens mangfoldige samarbeidsmåter.
 • Dewilde, Joke (2013). Heteroglossia in the multilingual classroom: Challenges and opportunities for teaching and teacher collaboration. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke (2013). Nyankomne ungdommer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3
 • Dewilde, Joke (2013). Sent ankomne elever i ungdomsalder. Om elevgruppa, tilrettelegging av opplæringa og lærersamarbeid.
 • Dewilde, Joke (2013). Skygging i en studie av tospråklige lærere.
 • Dewilde, Joke (2013). Ungdommer med kort botid: Samarbeid mellom skole og hjem.
 • Dewilde, Joke; Hvistendahl, Rita Elisabeth; Dobson, Stephen R & Igland, Mari-Ann (2013). Ambulating teachers: A case study of bilingual teachers and teacher collaboration.
 • Dewilde, Joke & Kulbrandstad, Lars Anders (2013). Recruitment of teachers with an immigrant background - Acceptance and requirements.
 • Dewilde, Joke (2012). Språket i The Spiral. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 4
 • Dewilde, Joke Ingrid (2011). Strict Separation and Flexible Multiplicity: Discussing a Bilingual Teacher’s Job at a Teachers’ Meeting.
 • Dewilde, Joke Ingrid (2011). Tospråklige og andre lærere i samarbeid om opplæringen for flerspråklige elever.
 • Dewilde, Joke; Kulbrandstad, Lars Anders & Lauritsen, Kirsten (2011). Research overview on diverse teachers/assistants - Norway. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke Ingrid (2010). Shadowing bilingual teachers in a study of teacher collaboration. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke Ingrid (2010). Skygging i en studie av lærersamarbeid. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke Ingrid (2010). Tospråklige lærere og lærersamarbeid. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke Ingrid (2010). Translanguaging as bilingual pedagogy and collaboration strategy in a multilingual classroom. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke Ingrid (2009). Leksehjelp ved å stryke foreldrenes kompetanse. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke Ingrid (2009). Lesekulturer og familielæring. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke Ingrid (2009). Lærersamarbeid omkring opplæringen til nyankomne minoritetsspråklige elever. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke Ingrid (2009). Lærersamarbeid: muligheter og utfordringer. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke Ingrid (2009). Studying teacher collaboration through shadowing and peripheral-membership observation. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke (2008, 02. juni). Lærer av hverandre.  Hamar Arbeiderblad.
 • Dewilde, Joke Ingrid (2008). Bilingual teachers and teacher collaboration in a multilingual classroom at lower secondary school level in a Norwegian context. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke Ingrid (2008). Minoritetsspråklige elever og lesing - samarbeid med hjemmet. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke Ingrid (2008). The agenda of the bilingual teacher: negotiation in collaboration. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. apr. 2015 12:01 - Sist endret 28. des. 2017 10:14