Katrine Nesje

Bilde av Katrine Nesje
English version of this page
Mobiltelefon 95769090 22857612 / 004795769090
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

Motivasjon for valg av lærerutdanning og lærerprofesjonen.

Lærerprofesjonalitet

Doktorgradsprosjekt

"Realfagskandidaters motivasjon for lærerutdanning og lærerprofesjonen. En studie av Teach First Norway."
 

Undervisning

Pedagogikk - 3310L V13

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3310L/index.html

Bakgrunn

Utdanning

2000 - Hovedfag i pedagogikk fra NTNU

 

Arbeidserfaring

2008-2013 : Seniorrådgiver i NOKUT. Ansvar for etablering av ordningen med Sentre for fremragende utdanning (SFU)

2006-2007: Rådiger i VOX

2001-2006: Rådgiver i NOKUT

2000-2001: Forskningsassistent Politihøgskolen

1998-2000: Vitenskapelig assistent NTNU 

 

 

 

Emneord: Læring og utdanning, Pedagogikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Brandmo, Christian & Nesje, Katrine (2017). Family background as an antecedent of motivation to teach in Norway.
  • Canrinus, Esther Tamara; Nesje, Katrine; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Do we fit the FIT? Norwegian and Dutch student teachers’ motivation to become a teacher..
  • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Fitting the FIT: Motivation for becoming a teacher in Norway and the Netherlands.
  • Brandmo, Christian; Nesje, Katrine; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2014). Components of teachers' work motivation: What motivates students to become teachers and what motivate teachers to stay?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. jan. 2013 08:08 - Sist endret 22. aug. 2016 10:16