Kirsti Lyngvær Engelien

Undervisningsleder
Bilde av Kirsti Lyngvær Engelien
English version of this page
Telefon 47394552
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Postadresse 0317 Oslo postboks 1099 Blindern
Emneord: Læring og utdanning

Publikasjoner

  • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2017). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education : Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(2), s 164- 184 . doi: https://doi.org/10.1080/0969594X.2016.1239611 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education : Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(2), s 164- 184 . doi: 10.1080/0969594X.2016.1239611 Vis sammendrag
  • Engelien, Kirsti Lyngvær; Eriksen, Tone Malmstedt & Jakhelln, Rachel Elise (2015). Integrerte studiedesign for fremragende lærerutdanning, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 14.  s 157 - 169
  • Engelien, Kirsti Lyngvær & Hunskaar, Tove Seiness (2015). Video-based Assessment for Learning in Teacher Education, In Curtis P. Ho & Grace Lin (ed.),  E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 978-1-939797-20-9.  103.  s 581 - 581
  • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2015). Innledning: Digitale læringsomgivelser, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 9.  s 113 - 116
  • Lund, Andreas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Oppgaver og vurdering i digitale omgivelser, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 12.  s 136 - 148
  • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 10.  s 117 - 126
  • Skarpaas, Kaja Granum; Wiese, Eline F. & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Utilizing MOOC technology in a campus based Teacher Education Programme, In Curtis P. Ho & Grace Lin (ed.),  E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 978-1-939797-20-9.  119.  s 664 - 669

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2010 09:20 - Sist endret 7. mars 2014 14:54