Kristin Beate Vasbø

Bilde av Kristin Beate Vasbø
English version of this page
Telefon +47-22855371
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk

Faglige interesser

Kristin Vasbø er særlig interessert i ungdoms identitetsutvikling og læring på tvers av sosiale kontekster og generasjoner. Med utgangspunkt i et stort datamateriale med livshistorie-intervjuer med tre generasjoner menn og kvinner i Oslo og Beijing utforsker Vasbø i samarbeid med professor Fengshu Liu kontinuitet og endring i ungdomslivet innad i de respektive landene, men også i et komparativt perspektiv. Med utgangspunkt i dette datamaterialet skriver Vasbø for tiden på en artikkel om norske ungdommers relasjoner til foreldre i tre generasjoner, samt en annen om unge jenters opplevelse av agency i utdanningsvalg og framtidsorientering sammenlignet med bestemødre-generasjonen. Et annet spor i Vasbøs forskningsinteresse er læring i digitale omgivelser. Som faglig emneleder for PPU deltid har hun initiert og leder en digital satsing som blant annet omhandler bruk av omvendt undervisning i pedagogikkseminarene. Sammen med kollega Greta Björk Gudmundsdottir driver Vasbø følgeforskning for å undersøke hvordan den digitale satsingen i lærerutdanningen innvirker på utviklingen av lærerstudenters opplevelse av egen profesjonsfaglige digitale kompetanse.  

 

 • Ungdomsliv i ulike generasjoner
 • Interkulturell læring og kulturmøter
 • Sosiale medier i klasserommet
 • Digitale læringsliv
 • Ungdom og relasjoner

 

Undervisning

 • Faglig emneansvarlig for Praktisk-pedagogisk utdanning på deltid (PPU deltid)
   
 • Foreleser ved Praktisk-pedagogisk utdanning på heltid (PPU heltid)  
   
 • Foreleser ved Lektorprogrammet (LeP)

 

Bakgrunn

Utdanning

 • PhD (2011), Universitetet i Oslo. Tittel på avhandling: "Det interkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena. En etnografisk studie av læring mellom formelle og uformelle kontekster".
 • Cand Paed (2003), Universitetet i Oslo. Tittel på hovedoppgave: "Interkulturell handlingskompetanse".

 

Arbeidserfaring

 • Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (2014 - )
 • Postdoktor, Institutt for pedagogikk , Universitetet i Oslo (2011 - 2014)
 • Forsker, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2010 - 2011)
 • Universitetslektor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2010 - 2011)
 • PhD stipendiat, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2004 - 2009)
 • Førstekonsulent og konferansekoordinator for konferansen "Childhoods 2005 Oslo" (2003-2004)
 • Miljøarbeider blant rusavhengige,Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (1996-2003)

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Gudmundsdottir, G.B. & Vasbø, K.B. (2017). Toward Improved Professional Digital Competence: The Use of Blended Learning in Teacher Education in Norway. In P. Resta & S. Smith (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2017 (pp. 499-509). Chesapeake VA, USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Vasbø, Kristin Beate (2016). Kunnskapsssamfunnets pedagogiske ungdomsprosjekt, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 3, kapittel 9.  s 293 - 306
 • Vasbø, Kristin Beate (2014). Interkulturelt Ungdomsarbeid i Spennet Mellom Gamle og Nye Forestillinger om Kultur, Likhet og Forskjell. Tidsskrift for ungdomsforskning 14(1), 3- 31.  ISSN SSN (Open Access-versjon): 1894-1036.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2014). Methodological Challenges When Exploring New Learnings Sites In Education, In Greta Bjørk Gudmundsdottir & Kristin Beate Vasbø (ed.),  Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education.  ISBN 978-94-6209-736-0.  1, 1 - 9. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Vasbø, Kristin Beate (2013). Intercultural Learning Across Contexts. International Electronic Journal of Elementary Education.  ISSN 1307-9298.  6(1), 83- 94
 • Vasbø, Kristin Beate; Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2013). Being a Learner Using Social Media in School: The Case of Space2cre8. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(1), s 110- 126 . doi: 10.1080/00313831.2013.773555
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2012). Sosiale medier i undervisningen: Space2cre8 i et multietnisk klasserom, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen, 156-178.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton-Green, Julian & Vasbø, Kristin Beate (2009). Exploring ‘learning lives’: community, identity, literacy and meaning. Literacy.  ISSN 1741-4350.  43(2),100- 106 . doi: 10.1111/j.1741-4369.2009.00518.x

 

Avhandling og bøker

 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Vasbø, Kristin Beate (eds.) (2014). Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Rotterdam: Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-736-0.
 • Vasbø, Kristin Beate (2011). Det interkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena. En etnografisk studie av læring mellom formelle og uformelle kontekster. PhD avhandling. Oslo: Unipub Forlag
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2017). Toward Improved Professional Digital Competence: The Use of Blended Learning in Teacher Education in Norway., In Paul Resta & Shaunna Smith (ed.),  SITE 2017. Society for Information Technology and Teacher Education.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 978-1-939797-27-8.  Hoveddel.  s 499 - 509
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2014). Methodological Challenges When Exploring New Learnings Sites In Education, In Greta Bjørk Gudmundsdottir & Kristin Beate Vasbø (ed.),  Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-736-0.  1.  s 1 - 9
 • Vasbø, Kristin Beate (2014). Interkulturelt Ungdomsarbeid i Spennet Mellom Gamle og Nye Forestillinger om Kultur, Likhet og Forskjell. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1894-1036.  14(1), s 1- 31
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2014). Methodological challenges when exploring new learning sites in educational research, In Greta Bjørk Gudmundsdottir & Kristin Beate Vasbø (ed.),  Methodological challenges when exploring digital learning spaces in education.  Sense Publishers.  ISBN 9789462097353.  1.  s 1 - 13
 • Vasbø, Kristin Beate; Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2014). Being a Learner Using Social Media in School: The Case of Space2cre8. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(1), s 110- 126 . doi: 10.1080/00313831.2013.773555
 • Vasbø, Kristin Beate (2013). Intercultural Learning Across Contexts. International Electronic Journal of Elementary Education.  ISSN 1307-9298.  6(1), s 83- 94
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2012). Sosiale medier i undervisningen: Space2cre8 i et multietnisk klasserom, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  Kapittel 7.  s 156 - 178
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton-Green, Julian & Vasbø, Kristin Beate (2009). Exploring ‘learning lives’: community, identity, literacy and meaning. Literacy.  ISSN 1741-4350.  43(2), s 100- 106 . doi: 10.1111/j.1741-4369.2009.00518.x

Se alle arbeider i Cristin

 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Vasbø, Kristin Beate (ed.) (2014). Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-736-0.  156 s.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Vasbø, Kristin Beate (ed.) (2014). Methodological challenges when exploring digital learning spaces in education. Sense Publishers.  ISBN 9789462097353.  164 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2017). Toward Improved Professional Digital Competence: The Use of Blended Learning in Teacher Education in Norway.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). The use of flipped learning in teacher education program in Norway.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2016). Towards improved Professional Digital Competence in Teacher Education in Norway.
 • Vasbø, Kristin Beate (2016). Den emosjonelle vendingen: et generasjonsperspektiv på ungdoms relasjoner til foreldre..
 • Vasbø, Kristin Beate (2016). Kunnskapsssamfunnets pedagogiske ungdomsprosjekt, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 3, kapittel 9.  s 293 - 306
 • Vasbø, Kristin Beate (2016). The role of agency in young people`s educational choices/ orientations across generations.
 • Vasbø, Kristin Beate (2014). Interkulturelt ungdomsarbeid: Gamle og nye forestillinger om kultur, likhet og forskjell,.
 • Vasbø, Kristin Beate (2013). Wake up and smell the Culture!.
 • Vasbø, Kristin Beate (2012). What kinds of processes of learning and identification are activated through participation in international youth exchange programs?.
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Vasbø, Kristin Beate (2011). Negotiating cultural identity in school: When a social networking site enters a multiethnic classroom.
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Vasbø, Kristin Beate (2011). Sosiale medier, flerkulturell ungdom og læring - Brukerstyrt medieproduksjon og navigering med 'Space2cre8'.
 • Vasbø, Kristin Beate (2011). Det interkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena. En etnografisk studie av læring mellom formelle og uformelle kontekster. Series of dissertations submitted to the Faculty of Education, University of Oslo = Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 139.
 • Vasbø, Kristin Beate (2011). Det interrkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena.
 • Vasbø, Kristin Beate (2011). Med ungdom på reise - bruk av visuelle metoder i fortolkningen av unges lære- og identitetsprosesser.
 • Silseth, Kenneth & Vasbø, Kristin Beate (2010). Bruk av nettsamfunnet Space2cre8 i norsk skole.
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2010, 16. november). Space2cre8: Sosiale medier i klasserommet. [Internett].  www.uio.no.
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2010). The Multiple Voices of Space2cre8: Negotiating Cultural Identity in the Classroom.
 • Vasbø, Kristin Beate (2008). Med ungdom på reise - bruk av video som del av Metodetriangulering.
 • Vasbø, Kristin Beate (2007). Hva er samfunnsvitenskapelig forskningsmetode?.
 • Vasbø, Kristin Beate (2007). International youth exchange an arena for intercultural learning?.
 • Vasbø, Kristin Beate (2007). International youth exchange as a learning site.
 • Vasbø, Kristin Beate (2007). Methodological reflections on how researcher and informants interact with a hand-held video camera in a project based om participant observation research.
 • Vasbø, Kristin Beate (2007). Ungdomsutveksling – en reise i møte med likheter og forskjeller.
 • Vasbø, Kristin Beate (2006). Hvordan utfordres den formelle utdanningen av kunnskapssamfunnets utvidede forståelse av hva begrepene kunnskap og læring innebærer?.
 • Vasbø, Kristin Beate (2005). Intercultural learning in non-formal education.
 • Vasbø, Kristin Beate (2003). Interkulturell handlingskompetanse.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2014 09:15 - Sist endret 4. apr. 2017 12:11

Prosjekter