Marte Blikstad-Balas

Bilde av Marte Blikstad-Balas
English version of this page
Telefon +47-22850223
Mobiltelefon 90824582 908 24 582
Rom 5. etg, ILS
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels Hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser:

Literacy, lesing og skriving, sosiale praksiser, digitale medier,klasseromsforskning, norskdidaktikk

Bakgrunn:

PhD fra Utdanningsvitenskaplig fakultet, UiO

Mastergrad i "Språk og kulturfagenes didaktikk", Høgskolen i Hedmark.

Allmennlærerutdanning, Høgskolen i Hedmark

Undervisningserfaring som norsklektor (grunnskolen og videregående skole)
voksenopplæring (norsk som andrespråk, grunnleggende norskopplæring) samt en rekke kurs for lærere om lesing, skriving på tvers av fag, literacy i skolen, kreativ skriving, digital kompetanse og kildevurdering. 

Undervisning på UiO:

Fagdidaktikk i norsk PPU3120 V10-H10 :
http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3120/

Fagdidaktikk i norsk PPU3120 V11-H11:

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3120/

Fagdidaktikk i norsk PPU3120 V12-H12

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3120/

Metodekurs i fagdidaktikk DIDMET 4000 (om observasjon og videodata) H12

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIDMET4000/

Metodekurs i fagdidaktikk DIDMET 4000 (om observasjon, intervju som forskningsmetode og videodata) V13

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIDMET4000/

Metodekurs i fagdidaktikk DIDMET 4000 (om observasjon og videodata) V14

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIDMET4000/

Fagsamling i skriving sammen med Frøydis Hertzberg, ungdomstrinn i utvikling, H14

Diverse enkeltforelesninger i Integrerte uker på PPU heltid og deltid.

Samarbeid:

NATED

Emneord: Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Norskfaget, Tekstbasert læring, Læring og utdanning, Leseforståelse, Kunnskap i skolen Unable to resolve component 'person:publications'
Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 27. juli 2016 20:52