Marte Blikstad-Balas

Bilde av Marte Blikstad-Balas
English version of this page
Telefon +47-22850223
Mobiltelefon 90824582 908 24 582
Rom 5. etg, ILS
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels Hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser:

Literacy, lesing og skriving, sosiale praksiser, digitale medier,klasseromsforskning, norskdidaktikk

Bakgrunn:

PhD fra Utdanningsvitenskaplig fakultet, UiO

Mastergrad i "Språk og kulturfagenes didaktikk", Høgskolen i Hedmark.

Allmennlærerutdanning, Høgskolen i Hedmark

Undervisningserfaring som norsklektor (grunnskolen og videregående skole)
voksenopplæring (norsk som andrespråk, grunnleggende norskopplæring) samt en rekke kurs for lærere om lesing, skriving på tvers av fag, literacy i skolen, kreativ skriving, digital kompetanse og kildevurdering. 

Undervisning på UiO:

Fagdidaktikk i norsk PPU3120 V10-H10 :
http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3120/

Fagdidaktikk i norsk PPU3120 V11-H11:

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3120/

Fagdidaktikk i norsk PPU3120 V12-H12

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3120/

Metodekurs i fagdidaktikk DIDMET 4000 (om observasjon og videodata) H12

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIDMET4000/

Metodekurs i fagdidaktikk DIDMET 4000 (om observasjon, intervju som forskningsmetode og videodata) V13

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIDMET4000/

Metodekurs i fagdidaktikk DIDMET 4000 (om observasjon og videodata) V14

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIDMET4000/

Fagsamling i skriving sammen med Frøydis Hertzberg, ungdomstrinn i utvikling, H14

Diverse enkeltforelesninger i Integrerte uker på PPU heltid og deltid.

Samarbeid:

NATED

Emneord: Læring og utdanning, Kunnskap i skolen, Klasseromsforskning, Leseforståelse, Tekstbasert læring, Fagdidaktikk, Norskfaget

Publikasjoner

Blikstad-Balas, M (2016). Key Challenges of Using Video when Investigating Social Practices in Education: Contextualization, Magnification, and Representation. International Journal of Research Methods in Education. 

Blikstad-Balas, M. & Sørvik, G. O (2014). Researching literacy in context: using video to explore school literacies. Literacy. 

Blikstad-Balas, M. & Høgenes, T. (2014). Wikipedias inntog på kildelista – holdninger blant lærere og elever til Wikipedia i en skolekontekst. Acta Didactica Norge.  Vol. 8 Nr. 1. Art. 2.  

Blikstad-Balas, M. (2013). Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary school. Doktoravhandling for graden PhD. Universitetet i Oslo. 

Blikstad-Balas, Marte (2013):«Et svar på nesten alt» – om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole. Norsklæreren 2013 ;Volum 13.(1) s. 34-43 

Blikstad-Balas, Marte (2013): Vague Concepts in the Educational Sciences: Implications for Researchers. Scandinavian Journal of Educational Research 2013 ;Volum 57.(1) 

Blikstad-Balas, Marte (2012): Digital Literacy in Upper Secondary School - What Do Students Use Their Laptops for During Teacher Instruction? i Nordic Journal of Digital Literacy. vol. 2 issue 7. Universitetsforlaget

Blikstad-Balas, Marte (2012): Det digitale klasserommet: oppdatert på fag eller Facebook? i Bedre Skole. nr 3 2012.

Se alle arbeider i Cristin

 • Blikstad-Balas, Marte (2016). Literacy i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025896.  128 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Berge, Kjell Lars & Blikstad-Balas, Marte (2017). Skolens viktigste fag. Det gamle norskfaget er dødt – leve det nye norskfaget! . Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Hva skjer med en tekst når den kommer inn i klasserommet? . UBlogg.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Kronikk:Når ble forskningsbasert argumentasjon en hersketeknikk? . Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Math instruction in Norway and Finland – what typical discourses and technologies are prominent in the classrooms?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017, 01. mars). "NRK Ytring: Folkemøte på Parkteatetret -Hva er galt med norskfaget?" . [TV].  NRK2.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). Student surveys as measures of instructional quality.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). What opportunities do students have to engage in writing during their language arts lessons?.
 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Hvor ofte får elevene anledning til å skrive i norsktimene på ungdomskolen – og hva skriver de?.
 • Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Text Based Interaction in Norway and Sweden: What Opportunities do Students have to Talk about Texts?.
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Hvordan brukes skjønnlitterære tekster i norsk på ungdomstrinnet? En studie av skjønnlitterære teksters rolle i norsk i 46 8.klasser i Norge.
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Why and How do Students Read Fiction? A Study of The Role of Literary Texts in Lower Secondary Language Arts Lessons.
 • Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). The Normativity of Rating Manuals in the Classroom.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Using classroom videos and student surveys to measure teaching practice.
 • Luoto, Jennifer Maria; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). Mathematics Instruction in Norway and Finland: Representation of Content.
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). LNU inviterer til slankekur! Tema: Fremtidens norskfag.
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). Skolens nye digital literacy. (invited key note).
 • Blikstad-Balas, Marte & Spurkland, Simen (2016). Digitalisering av skolen: De største utfordringene. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 29- 33
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference paper: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo .
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference symposium: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo..
 • Brevik, Lisbeth M.; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2016). Conference paper: The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations .
 • Brevik, Lisbeth M.; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2016). Conference paper: The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations..
 • Blikstad-Balas, Marte (2015). Gåten kreative tekster - hvordan kan vi fremme elevenes kreative skriving?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2015). Hva er egentlig skoleliteracy i dagens stadig mer digitale klasserom?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2015). NKUL Plenumforedrag 2015: Hva skal til for å lykkes med digital teknologi I skolen? .
 • Blikstad-Balas, Marte & Hertzberg, Frøydis (2015). Fra sjangerformalisme til sjangeranarki?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  1, s 47- 51
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2015). Å koble elevprestasjoner og undervisning . Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  1(1), s 65- 67
 • Blikstad-Balas, Marte (2014, 14. januar). Debatt om IKT i skolen. [TV].  NRK, Dagsnytt 18.
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). Hvordan integrere IKT i ulike fag?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). IKT i skolen og ansvar for egen læring – et bidrag til demokratisk bevissthet? (Key Note, skolelederdagene).
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). Ingen grunn til å tro at PC og Internett i seg selv gir læring . Aftenposten Viten.
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). Klasseledelse i teknologitette omgivelser - lærernes kompetansebehov (Presentasjon for UDIR på vegne av ProTed).
 • Blikstad-Balas, Marte; Svarstad, Jørgen & Slettholm, Andreas (2014, 17. januar). PC-bruk i timene: Facebook, spill, blogger, chat, nettaviser og litt fag .  Aftenposten.
 • Blikstad-Balas, Marte (2013). Hva vet vi om IKT i skolen i dag - lærer elevene mer ved bruk av IKT? (Key Note).
 • Blikstad-Balas, Marte (2013). Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary school.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Schofield, Daniel (2013). LARS: Literacy Across Research Spaces.
 • Sørvik, Gard Ove & Blikstad-Balas, Marte (2013). Literacy practices and inquiry-based science in primary school.
 • Blikstad-Balas, Marte (2012). Det digitale klasserommet: Oppdatert på fag eller Facebook?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 60- 63
 • Blikstad-Balas, Marte (2012, 20. august). Fyller skoletimene med datamoro .  Dagsavisen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 27. juli 2016 20:52