Silje Kristin Gloppen

Bilde av Silje Kristin Gloppen
English version of this page
Mobiltelefon +47-99690769
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Silje Kristin Gloppen er ansatt som stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo fra høsten 2016. Hun er allmennlærerutdannet fra Høgskolen i Hedmark, med en mastergrad i allmenn pedagogikk fra tidligere Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) fra 2011. Masteravhandlingens tema var frafall i skolen og individets forutsetning for å lykkes med utdanning i lys av globalisering, utdanningspolitikk og arbeidsmarked. Etter mastergraden jobbet hun et år ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) der hun bidro til en rapport om påbygging til generell studiekompetanse. Hun har jobbet i flere år som lærer og spesialpedagog både i offentlig skole og i Steinerskolen, samt som teamleder for et tverrfaglig sosial- og spesialpedagogisk team på en av Oslos største skoler (ungdomstrinn og VGS).

Siljes doktorgradsprosjekt befinner seg innenfor temaene skoleutvikling og ledelse, utdanningspolitikk, internasjonalisering og lærervurdering/undervisningsvurdering. Prosjektet er knyttet til det fireårige forskningsprosjektet Practices of Data Use in Municipalities and Schools (PraDa), finansiert av Norges forskningsråd, ledet av Sølvi Mausethagen (Høgskolen i Oslo og Akershus), Guri Skedsmo (førsteamanuensis ved ILS og professor ved Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB) ved Pädagogische Hochschule Zug (PHZG) i Sveits) og Tine S. Prøitz (Høgskolen i Sørøst-Norge). Videre er hun involvert i et Erasmus + prosjekt kalt Aiding Culturally Responsive Assessment in Schools (ACRAS).

Silje underviser og veileder på Masterprogrammet i utdanningsledelse.

Undervisning

UTLED4111 -Styring og ledelse av utdanning
UTLED4220 - Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati 

Publikasjoner

 

 

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 12:43 - Sist endret 28. feb. 2017 14:59