Tobias Fredlund

English version of this page
Rom 1132
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

PhD fysikkdidaktikk

 

Emneord: Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Lærerutdanning, Sosialsemiotikk, Variasjonsteori, Naturfagdidaktikk

Publikasjoner

  • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2017). Teaching science using underdetermined representations: Illustration and implications.
  • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2017). The transition from naturalistic to theoretical representations of the greenhouse effect.
  • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Remmen, Kari Beate (2017). Two central aspects of sign-making for the learning of science: differentiation and integration.
  • Knain, Erik; Fredlund, Tobias & Furberg, Anniken Larsen (2017). Making the invisible visible across modes and representations.
  • Knain, Erik; Remmen, Kari Beate & Fredlund, Tobias (2017). The role of representations in students' argumentation on SSI.
  • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2017). Lærerstudenters erfaringer med bruk av representasjoner i praksis.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2016 14:18 - Sist endret 20. feb. 2017 11:59