Etter- og videreutdanning ved ILS

Vårt etter- og videreutdanningstilbud består av kurs eller studier innenfor ulike fagområder knyttet til skole og ledelse. Noen tilbud er åpne for alle, mens andre gis på forespørsel fra ulike oppdragsgivere. Bruk lenkene for å lese mer om våre tilbud.

Utdanningsledelse

Ta et viktig steg videre i din karriere! Et tilbud til deg med høyere utdanning og minst to års relevant yrkeserfaring.

Rektorutdanningen

Begynner du å gå tom, trenger du inspirasjon, kunnskap og kompetanse? Er du ny i rollen som skoleleder? Etter 15 år med forskning på skoleledelse, vet vi hvordan du kan få mot til å lede.

Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen

Lærerstudentenes møte med praksisskolene og de første årene som nyutdannet lærer har stor betydning for lærernes motivasjon for yrket og utvikling av egen læreridentitet.

Ungdomstrinn i utvikling

Støtte til skolebasert kompetanseutvikling. ILS støtter 30 skoler i Oslo og Akershus i forbindelse med satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Arbeidet er på oppdrag for utdanningsdirektoratet og strekker seg frem til desember 2017.

Publisert 23. sep. 2010 09:47 - Sist endret 2. jan. 2018 15:16