Fagmiljø

Under presenteres fagteamet knyttet spesielt til rektorutdanningen. Et team med en variert og sjelden kombinasjon av akademisk bakgrunn og praktisk arbeidserfaringer, hvorav de fleste har omfattende erfaring fra utdanningssektoren. Fagteamet er en del av og faggruppen i Utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

 

 

Publisert 10. feb. 2015 13:33 - Sist endret 14. sep. 2017 08:57