Hvorfor velge Rektorutdanningen?

Er du skoleleder og ønsker videreutdanning i ledelse? Da ønsker vi deg velkommen som student på Rektorutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Rektorutdanningen ved ILS bygger på det nasjonale rammeverket for skoleledelse og er del av den nasjonale rektorutdanningen i regi av Utdanningsdirektoratet. Rektorutdanningen passer for deg som vil være med å forme framtidens skole og som har høye ambisjoner på vegne av elevene.


Utdanningen er designet for utvikling av kompetanse som anses som nødvendig for utøvelse av profesjonell skoleledelse. Som student vil du møte nyskapende og innovative læringsformer som knyttes opp mot studentenes egen praksis og erfaringer. Et gjennomgående fokus i utdanningen er å bidra til en økt forståelse av skolelederrollen, og hvordan den enkelte kan utvikle seg selv som leder.

Utdanningen er forankret i internasjonal forskningslitteratur om hva som gir effektiv skoleledelse, og består av fem emner:

  1. Læring og ledelse
  2. Styring og ledelse
  3. Organisasjon og ledelse
  4. Utvikling og endring
  5. Lederrollen

Emnene samsvarer med de fem områdene i kravspesifikasjonen for den nasjonale rektorutdanningen. Utvikling og endring og Lederrollen er gjennomgående emner i hele utdanningen, og er rettet mot lederes kapasitet til å drive profesjonell og effektiv skoleledelse i egen organisasjon. Kunnskaper om skoleledelse forankres i et endrings- og utviklingsbehov både hos den enkelte student og for skolen studenten arbeider i.

Rektorutdanningen ved ILS gir 30 studiepoeng og går over tre semestre (deltid) med sju samlinger på campus. Utdanningen er på masternivå og kan innpasses i Masterprogrammet i utdanningsledelse ved ILS.


Søknadsfrist er 1. mars 2017.

Publisert 19. feb. 2016 10:26 - Sist endret 18. jan. 2017 11:02