Oppbygging og gjennomføring

Utdanningen er organisert i 8 samlinger over tre semestre med til sammen 21 dager.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Samlingene gjennomføres i grupper på inntil 36 studenter. Arbeidet i gruppene organiseres og ledes av studiekoordinatorer. Studiekoordinatorene har det overordnede ansvaret for tilrettelegging og oppfølging av hver enkelt student.


Studentene har tilhørighet i læringsgrupper bestående av 5-6 deltakere. Gruppene fungerer som en sentral læringsarena både på og mellom samlingene. Hver gruppe har sin egen coach og veileder fra fagmiljøet. Veilederne har et særskilt ansvar knyttet til studentenes arbeid med arbeidskrav. Eksamen er en individuell prøveforelesning over et oppgitt emne.
 

Informasjon om samlinger for 2016 og 2017 finner du her.

Les mer om:

Arbeidsformer

Studielitteratur

Arbeidskrav

Veiledning

Gruppecoaching

Eksamen


Opptakskrav og søknad

 

 

 

 

 

Publisert 10. feb. 2015 11:31 - Sist endret 2. feb. 2017 11:48