Samlinger for gruppe 16 og 17

Her finner du informasjon om de 8 samlingene i 2016 og 2017. Generell informasjon om arbeidsformer på studiet finner du her.

Samling 1: September 2016

Åpningssamling, egenomtale og forventninger til utdanningen leveres på ITL før samlingen, frist 09.09.16.

Arbeidskrav 1

Definere og formulere utviklingsområde.
Se arbeidskrav (PDF).

Frist
Gruppe 16: 01.11.16/23.11.16
Gruppe 17: 08.11.16/30.11.17

Litteratur


Samling 2: November 2016

Fase 1: Utforming av utviklingsspørsmål knyttet til det overordnede målet med utviklingsarbeidet.

Arbeidskrav 2

Forventninger knyttet til ledelse av utviklingsarbeidet (Lederspeil).
Se arbeidskrav (PDF).

Frist
Gruppe 16: 09.01.17/16.01.17 |
Gruppe 17: 16.01.17/23.01.17

Litteratur (PDF).


Samling 3: Januar 2017

Gruppecoaching

Fase 2: Gjennomføring av analyser av situasjonen slik den har vært og slik den er nå.
Fase 3: Utforming av ny modell eller løsning basert på analysene.

Arbeidskrav 3

Skygge ledelse av analysepraksiser.
Se arbeidskrav (PDF).

Frist
Gruppe 16: 24.02.17/31.03.17
Gruppe 17: 03.03.17/07.04.17

Litteratur (PDF).


Samling 4: Mars 2017

Fase 4: Gjennomføring av analyser (kritisk granskning) av modellen/løsningen.
Fase 5: Implementering av ny løsning/modell (AKSJONSLÆRING).

Arbeidskrav 4

Organisasjonsanalyse som basis for utvikling av ny modell/løsning.
Se arbeidskrav (PDF)

Frist
Gruppe 16: 12.05.17/04.08.17
Gruppe 17: 19.05.17/11.08.17

Litteratur (PDF - kommer).


Samling 5: Mai/juni 2017

Gruppecoaching

Fase 5: Implementering av ny løsning/modell (AKSJONSLÆRING).
Fase 6: Refleksjoner rundt læringsprosesser og hvordan den nye modellen/løsningen fungerer i praksis.

Arbeidskrav 5

Miniforelesning basert på refleksjoner rundt læringsprosesser og hvordan den nye modellen fungerer i praksis.
Se arbeidskrav (PDF)

Frist
Gruppe 16: 25.08.17/13.09.17
Gruppe 17: 01.09.17/20.09.17

Litteratur (PDF - kommer).


Samling 6: september 2017

Fase 7: Konsolidering av ny praksis.

Arbeidskrav 6

Rapport fra utviklingsarbeidet.
Se arbeidskrav (PDF).

Frist
Gruppe 16: 03.10.17/10.11.17
Gruppe 17: 10.10.17/17.11.17

Litteratur (PDF - kommer).


Samling 7: oktober 2017

Gruppecoaching.

Fase 6: Refleksjoner rundt læringsprosesser og hvordan den nye modellen/løsningen fungerer i praksis.
Fase 7: Konsolidering av ny praksis.

Arbeidskrav 6

Rapport fra utviklingsarbeidet.
Se arbeidskrav (PDF - kommer).

Frist
Gruppe 16: 03.10.17/10.11.17
Gruppe 17: 10.10.17/17.11.17

Litteratur (PDF - kommer).


Samling 8: november 2017

Fase 6: Refleksjoner rundt læringsprosesser og hvordan den nye modellen/løsningen fungerer i praksis.
Fase 7: Konsolidering av ny praksis.

Arbeidskrav 6

Rapport fra utviklingsarbeidet.
Se arbeidskrav (PDF - kommer).

Frist
Gruppe 16: 03.10.17/10.11.17
Gruppe 17: 10.10.17/17.11.17

Litteratur (PDF - kommer).

Publisert 2. feb. 2017 11:45 - Sist endret 21. mars 2017 12:03