Opptakskrav og søknad

Rektorutdanningen er et nasjonalt tilbud til skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring.

Studiet er fullfinansiert av Utdanningsdirektoratet og søknad om opptak sendes via deres nettsider: Informasjon og søknadsskjema (udir.no).


Utdanningsdirektoratets har egne opptakskriterier for den nasjonale rektorutdanningen. Se Utdanningsdirektoratets nettsider om rektorutdanningen for mer informasjon om disse.


Søknadsfrist er 1. mars 2017.

 

For å få uttelling for Rektorutdanningen i studiepoeng, må deltakerne oppfylle Universitetet i Oslos opptakskrav for studiet:

  • Generell studiekompetanse http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/
  • Fullført cand.mag.-, bachelorgrad eller annen tilsvarende utdanning av minimum 3 års omfang (f.eks lærerutdanning)
  • Minimum 30 studiepoeng (10 vekttall) pedagogikk eller tilsvarende
  • Minst 2 års relevant erfaring (100%) fra en utdanningsinstitusjon, en virksomhet der det arbeides med utdanning eller annen relevant pedagogisk yrkeserfaring.

Søkere må også ha tilgang til internett og beherske norsk.

De som ikke oppfyller disse kravene kan likevel få plass på studiet så sant de oppfyller Utdanningsdirektoratets kriterier for opptak. Disse studentene vil få et kursbevis fra UiO ved endt studium.

 

 

Publisert 20. jan. 2014 09:20 - Sist endret 18. jan. 2017 11:04