Skoleeier

For å sikre kvalitet i utdanningen legger vi til rette for involvering av skoleeiere og studentenes arbeidsplasser. Studentene arbeider gjennom hele studieforløpet med problemstillinger og utviklingsoppgaver relatert til egne skoler og vi inviterer skoleeiere til å bidra på to av samlingene.


Vi oppfordrer skoleeiere til å legge til rette for at studenten(e) skal kunne gjennomføre utdanningen på normert tid med et best mulig oppnådd utbytte både for seg selv, skolen og skoleeier.

Publisert 11. feb. 2015 11:03 - Sist endret 28. jan. 2016 13:17