English version of this page

Studier

Emner

Sortert etter emnekode

 Alle emner som tilbys ved ILS

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle instituttets emner

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Lesesaler og bokskap

På fakultetets nettsider kan du lese mer om lesesaler og bokskap.  

Læringsplattformer

Ved studiestart vil du få informasjon om den plattformen som er aktuell for ditt studie.