Opptak

Opptak til studier og emner ved ILS skjer ved lokalt opptak. Hvert studietilbud har egen informasjon om søknadsprosedyrer og søknadsfrister.

Årsenheter 

Masterprogrammer

Etter- og videreutdannig (EVU)

Publisert 23. sep. 2010 09:46 - Sist endret 10. nov. 2010 15:11