Praksis

Under ser du en oversikt over praksisperiodene på PPU heltid, PPU deltid, Lektorprogrammet og Teach First.

ILS samarbeider med rundt 120 skoler i Oslo, Akerhus, Buskerud og Østfold. En oversikt over hvilke skoler ILS har en avtale med finner du her.

Praksis PPU heltid

Første praksisuke - uke 38

3-ukerspraksis - uke 42-44

8-ukerspraksis - uke 5-13

Praksis PPU deltid

3-ukerspraksis - uke 10-12

3-ukerspraksis - uke 41-43

6-ukerspraksis - uke 6-12

Praksis i Lektorprogrammet (kull 2014-)

Totalt skal studentene ha praksis i 100 dager i løpet av sin 5-årige utdanning.

3. semester:

15 dager praksis - 10 dager ukentlig gruppepraksis i uke 36-47. Intensiv praksisuke i uke 41.

6. semester: 

25 dager praksis - 4-ukerspraksis i uke 10-13. I tillegg kommer 5 temadager i løpet av semesteret, hvorav 3 er fastlagte og 2 fleksible.

7. semester:

45 dager praksis - uke 33/34 og 8-ukerspraksis i uke 37-45

9. semester:

15 dager praksis

Praksis i PPU Teach First Norway

I PPU Teach First Norway blir studentene tilsatt som Teach First-kandidater i Osloskolen i 100% stilling med tentativt 80% nedslag i undervisning og 20% satt av til studier ved programmet.

 

 

 

Publisert 28. feb. 2012 13:02 - Sist endret 24. mai 2017 10:03