Praksis

Under ser du en oversikt over praksisperiodene på PPU heltid, PPU deltid, Lektorprogrammet og Teach First.

ILS samarbeider med over 100 videregående skoler og ungdomsskoler i Oslo, Akerhus og Buskerud. En oversikt over hvilke skoler ILS har en avtale med finner du her.

Praksis PPU heltid

Første praksisuke - uke 38

3-ukerspraksis - uke 42-44

8-ukerspraksis - uke 5-13

Praksis PPU deltid

3-ukerspraksis - uke 10-12

3-ukerspraksis - uke 41-43

6-ukerspraksis - uke 6-12

Praksis i Lektorprogrammet (kull 2014-)

Totalt skal studentene ha praksis i 100 dager i løpet av sin 5-årige utdanning.

3. semester: 10 dager ukentlig gruppepraksis i uke 36-47. Intensiv praksisuke i uke 41. Totalt 15 dager.

6. semester: 25 dager praksis

7. semester: 45 dager praksis

9. semester: 15 dager praksis

Praksis i PPU Teach First Norway

I PPU Teach First Norway blir studentene tilsatt som Teach First-kandidater i Osloskolen i 100% stilling med tentativt 80% nedslag i undervisning og 20% satt av til studier ved programmet.

 

 

 

Publisert 28. feb. 2012 13:02 - Sist endret 27. mars 2017 11:02