Kristinn Hegna

Associate Professor - Department of Education
Image of Kristinn Hegna
Norwegian version of this page
Phone +47-22840711
Room 355
Available hours Appointment
Username
Visiting address Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postal address Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Scholarly interests

 • My interest lies with how young people live their lives outside and in education, and in how their growing up, their adolescence, experiences and identities impacts on the choices they do in education, how they see themselves in the classroom, in how and what they learn and in their ideas about their future. In my research I have in particular studied young people’s choice of education at the end of compulsory school and the transition to upper secondary education through the project Educational Pathways. In my current project Safety-VET, I will investigate factors that may be of importance for the completion of vocational education and training among young people at risk for dropping out/being pushed out of school. In general, I’m engaged in questions related to youth and adolescence, development, identity, social background and education; the school as a context for young people’s lives and young people’s lives as a context for their experiences in education and in school.

Teaching

 • PED2450 Barne- og Ungdomskunnskap

Administrative tasks

 • Research education co-ordinator

Background

 • 1994 – Cand.polit in Sociology at the Institute for Sociology and Human Geography, University of Oslo and Centre for Techology and Human values, University of Oslo
 • 1994 – Researcher, UNGforsk, Research Council of Norway
 • 1996-2015 Researcher, Group for youth resarch, NOVA Norwegian Social research
 • 2007 – Dr. polit in Sociology at the Institute for Sociology and Human Geography, University of Oslo. Thesis «Gay? The impact of sexual experience, attraction and identity for mental health problems and the use of alcohol and drugs among youth. A sociological study»
 • 2015 – Associate professor, Department of Education, Faculty of Educational Sciences University of Oslo

Appointments

 • 1995-2005 Representative from Norway in the Nordic Youth Research Advisory Group appointed by the Nordic Council of Ministers
 • 2008- Editorial board, Tidsskrift for ungdomsforskning (Scientific journal)
 • Review for Acta Sociologica, Archives of General Psychiatry, Etnicities, Journal of Psychiatric Research, Journal of Research on Adolescence, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Sexualities, Sosiologi i dag, Sosiologisk Tidsskrift, Søkelys på arbeidslivet, Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, Young
 • 2015 Co-editor of Sosiologi i dag, Special edition on The school
Tags: Education, Modern childhood

Publications

View all works in Cristin

 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (ed.) (2015). Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  300 s.

View all works in Cristin

 • Hegna, Kristinn (2017). Changing learner identities in the transition from education to training in VET.
 • Hegna, Kristinn (2017). Qualification and social inclusion in upper secondary VET.
 • Hegna, Kristinn (2017). Trajectories of identification in VET – from school to apprenticeship.
 • Huang, Lihong; Ødegård, Guro & Hegna, Kristinn (2017). Association between Online Political Discussion and Academic Achievement of Norwegian Adolescents.
 • Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) Localised Cultures of Vocational Education? The case of Oslo.
 • Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) localised cultures of Vocational Education? The case of Oslo.
 • Hegna, Kristinn (2016). Boklansering De Frafalne - bestilt kommentar .
 • Hegna, Kristinn (2016). Foreldres rolle i utdanningsvalg - Press og autonome valg som kontekst.
 • Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i Oslo? Valg av yrkesfag i en kunnskapsintensiv by.
 • Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i overgangen fra ungdomsskole til videregående? Utdanningsvalg, valg av yrkesfag og fullføring.
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Eberhard, Verena (2016). Geschlechtersegregation im Bildungssystem – Welche Rolle spielt die Berufsbildung?. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis.  ISSN 0341-4515.  2016(2), s 23- 27
 • Hegna, Kristinn (2015, 26. november). - Jeg blir forvirret og skremt. Stress knyttet til yrkesvalg . [Internett].  nrk.no.
 • Hegna, Kristinn (2015). Dagens ungdom - morgendagens studenter.
 • Hegna, Kristinn (2015, 11. mars). I foreldrenes fotspor . [Radio].  NRK radio P3.
 • Hegna, Kristinn (2015, 31. mars). Matt og Nazim var kjærester i 13 år, men Nazims foreldre aksepterte aldri at sønnen var homofil .  Dagbladet.
 • Hegna, Kristinn (2015). Parental pressure and free choice of education. Are minority youths’ parents more coercive? .
 • Hegna, Kristinn (2015, 20. februar). Stol på deg selv! .  Dagbladet.
 • Hegna, Kristinn (2015). Ungdom i vår tid - sykt seriøs?.
 • Hegna, Kristinn (2015). Unge voksnes utdanningsplaner i tilbakeblikk - etikk, longitudinelle studier og konstruksjon av narrativ.
 • Hegna, Kristinn & Bakken, Anders (2015). Mobbeprogrammene i norsk skole - et kritisk blikk på evalueringene . Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 22- 27
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2015). Parents' role in Young people's Educational Decision-making in the Context of Autonomous Choice and Individualisation .
 • Eriksen, Ingunn Marie; Hegna, Kristinn; Bakken, Anders & Lyng, Selma Therese (2014). Felles fokus: En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole .
 • Hartberg, Silje & Hegna, Kristinn (2014). Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013 .
 • Hartberg, Silje & Hegna, Kristinn (2014, 05. april). Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier . [Internett].  TV 2.
 • Hegna, Kristinn (2014, 02. september). 1 av 4 jenter på 10.trinn har depressive symptomer .  Aftenposten.
 • Hegna, Kristinn (2014, 25. september). Flink Pike. Debatt. EKKO - et aktuelt samfunnsmagasin . [Radio].  NRK Radio, P2.
 • Hegna, Kristinn (2014, 25. august). Flinke piker, skoletapergutter . [Internett].  forskning.no.
 • Hegna, Kristinn (2014, 18. september). Generasjon prestasjon .  VG HELG.
 • Hegna, Kristinn (2014, 29. april). Journalist forvandlet med retusjering: Skjønnhetsideal på 1-2-3 . [Internett].  min mote.
 • Hegna, Kristinn (2014). Motgang og ressurser i unges vei til fullføring. Foreløpige analyser av fortellinger fra ungdom i yrkesfag.
 • Hegna, Kristinn (2014). Processes of success Among Students in gender Segregated VET - Qualification and Social Inclusion .
 • Hegna, Kristinn (2014, 04. juni). Stadig flere jenter har dårlig selvbilde . [Internett].  dittOslo.
 • Hegna, Kristinn (2014, 12. mai). Sydenferiepress .  Bergens Tidende.
 • Hegna, Kristinn (2014). Ungdom og psykisk helse.
 • Hegna, Kristinn (2014, 05. april). Ungdom og selvbilde . [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Hegna, Kristinn (2014, 12. september). #vgdigitaleliv: Derfor kan Facebook gi deg en selvtillit-boost! . [Internett].  VG Forbruker.
 • Hegna, Kristinn & Alsaker, Line (2014, 18. juni). Onsdagsgjesten: Kristinn Hegna. EKKO . [Radio].  NRK Radio, P2.
 • Hegna, Kristinn; Bakken, Anders & Andersen, Patrick Lie (2014). Forsøk på voksenopplæring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn & Hartberg, Silje (2014, 10. mars). Jenter har dårligere selvbilde enn før. Intervju. Dagens medisin . [Internett].  Dagens medisin.
 • Hegna, Kristinn & Shammas, Victor Lund (2014). Erfaringer med kjønnssegregert yrkesutdanning - konsekvenser for skolemiljø og gjennomføring? En foreløpig analyse av jenter i jenteklasser.
 • Imdorf, Christian; Eberhard, Verena; Hegna, Kristinn & Doray, Pierre (2014). Vocational and Academic Effects on Gender Segregation in VET - a Three Country Comparison, Germany, Norway and Canada .
 • Plassen, Pål & Hegna, Kristinn (2014, 30. april). Ungdommen nå til dags. NRK Norgesglasset . [Radio].  NRK.
 • Smette, Ingrid; Hegna, Kristinn & Lyng, Selma Therese (2014). Introduksjon. Temanummer Skole . Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  44(4), s 5- 9
 • Gilje, Øystein & Hegna, Kristinn (2013). Learning trajectories in the high-rise suburbs of Oslo; Diversity, Identity and educational aspirations in transition.
 • Hegna, Kristinn (2013). Changes in Educational Aspirations during Educational Choice and the Transition to Post-Compulsory Schooling. A Three-Wave Longitudinal Study of Oslo Youth.
 • Hegna, Kristinn (2013). Kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og kjønnsstereotypiske yrkesaspirasjoner blant ungdom.
 • Hegna, Kristinn (2013). Ungdom; skole, utdanning og psykisk helse.
 • Hegna, Kristinn (2013, 13. september). Videregående skole: Tøff overgang for minoritetselever.  Tidsskriftet Velferd, nr. 5/2013.
 • Hegna, Kristinn & Meek, Tore (2013, 10. mai). Intervju med Kristinn Hegna om sosialisering av ungdom. [TV].  NTB, Scanpix, NDLA Nasjonal digital læringsarena.
 • Hyggen, Christer; Sletten, Mira Åboen; Hegna, Kristinn & Frøyland, Lars Roar (2013). "Sykt" bra ungdom!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn & Strandbu, Åse (2013). En flink og seriøs generasjon . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn (2012). Ungdom med innvandringsbakgrunn i Oslo – integrering og tilhørighet .
 • Hegna, Kristinn (2012, 16. mai). Ungdom, valg av utdanning og yrke. Innslag. Radiofront. NRK P2. [Radio].  NRK P2.
 • Hegna, Kristinn (2012). Å velge utdanning med hode, hjerte eller ryggmarg... Ungdoms kjønnstradisjonelle utdanningsvalg i videregående utdanning .
 • Hegna, Kristinn (2011). Minority youth in upper secondary VET – a choice of heart or of necessity?.
 • Hegna, Kristinn (2011). Minority youths’ ideas about their future in education. Educational aspirations in the transition to upper secondary education.
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2010). Educational horizons: The role of agency, class and gender in the choice of upper secondary education.
 • Bakken, Anders; Borg, Elin; Hegna, Kristinn & Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Hegna, Kristinn (2007). Coming out, coming into what? Identification and risks in the coming out story of a Norwegian late adolescent gay man.
 • Hegna, Kristinn (2007). Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie.
 • Hegna, Kristinn & Larsen, Camilla Jordheim (2007). Same-sex experience and attraction among young people in Norway - numbers and narratives.
 • Hegna, Kristinn (2005). "Likestillingsprosjektets" barn. Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 til 2002.
 • Pape, Hilde; Hegna, Kristinn; Storvoll, Elisabet & Krange, Olve (2005). Fremmer drikkepress?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn (2004). Same-sex and other-sex sexual experiences among Norwegian adolescents. – Experimentation, heterosexual scripts and sexual orientation.
 • Hegna, Kristinn (2003). Same-sex and other-sex sexual experiences among Norwegian adolescents. - Experimentation, heterosexual scripts and sexual orientation.
 • Hegna, Kristinn & Pedersen, Willy (2002). Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet.
 • Hegna, Kristinn & Pedersen, Willy (2002). Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet. Ungdom under 18 år som selger seksuelle tjenester.
 • Kristiansen, Hans Wiggo; Hegna, Kristinn & Moseng, Bera (1999). Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn.
 • Hegna, Kristinn & Helland, Håvard (1998). Ung i Bergen. Om skoletilpasning og problematferd i videregående skole.
 • Hegna, Kristinn & Vestel, Viggo Jan (1997). Med ungdom i sentrum. Om trivsel, rusmidler og sentrumsbruk blant ungdom i Bergen.
 • Vestel, Viggo Jan; Moshuus, Geir & Hegna, Kristinn (1997). Ung i Bodø. Fritidsaktiviteter, rusmiddelbruk og problematferd blant ungdom i Bodø i 1996.
 • Hegna, Kristinn (1995). Lykkelige byer. Diskurs og ideologi i diskusjonen om boligforholdene i Kristiania i 1910-1920.

View all works in Cristin

Published Feb. 25, 2015 12:13 PM - Last modified Jan. 31, 2017 10:48 AM

Research groups