Network

Jenny Kidd, Cardiff University, UK

Audun Kjus, NEG, Norsk Folkemuseum

Fredrik Skott, Institutet för språk och folkminnen, Gøteborg

Bjørn Enes, memoar.no

Brita Brenna, IKOS, UiO

Published Nov. 23, 2015 4:48 PM - Last modified Sep. 19, 2016 2:40 PM