VR in Architecture Exhibitions

Prosjektet VR (virtual reality) in architecture exhibitions utforsker VR-teknologi i formidlingen av digital arkitektur. Prosjektet bygger på Atelier Oslos verk Kroppsrom som inngikk i utstillingen Under 40. Ung norsk arkitektur vist i Arkitekturmuseet i 2013 og i en modell i en vandreutstilling. Kroppsrom er et digital skapt verk, som både er modellert og produsert ved hjelp av digitale verktøy. Prosjektet utforsker publikums opplevelser av de sanselige kvalitetene ved Kroppsrom gjennom en ny utstillingskontekst skapt gjennom VR-teknologi. I tillegg til å utforske VR-mediet, vil andre sanseopplevelser gjennom bevegelse, temperatur, lyd og berøring trekkes inn. Prosjektet ønsker å bidra til nytenkning omkring publikums opplevelser, gjennom utforskning av forholdet mellom det virtuelle og det reelle.

Ansvarlig for utstillingskuratering er Birgitte Sauge. Atelier Oslo bidrar med arkitekt- og VR-kompetanse da kontoret har tatt i bruk VR i egen designprosess og i kommunikasjonen av designløsninger til byggherrer. Universitetet i Oslo vil være ansvarlig for publikumsstudiene (utvalgte publikumsgrupper kartlegges ved hjelp av Visitracker og intervjuer).

Idéverksted, 8-9. august 2017

Kevin Walker og Dylan Yamada-Rice, Royal College of Art, London
Arkitekt Thomas Liu, Atelier Oslo
Foto: Børre Høstland, Nasjonalmuseet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et idéverksted med alle involverte samt eksterne eksperter, ble arrangert 8-9. august 2017. Eksperimenteringen vil foregå i tre perioder høsten 2017, i et av utstillingsrommene i Arkitekturmuseet.

Deltagere

National Museum

Birgitte Sauge, Senior Curator, Architecture Department

Anne Marit Lunde, Curator, Architecture Department

Anne Qvale, Special Advisor, Touring Exhibitions

Klaus Kottmann, Exhibition Designer

Eli Solsrud, Curator Education, Architecture Department (Day 1)

Atelier Oslo

Thomas Liu, Architect and Partner

Ole Petter Larsen, VR designer

Universitet i Oslo

Palmyre Pierroux, Professor

Rolf Steier, Postdoc

Royal College of Art

Kevin Walker, Head of Program, Information Experience Design

Dylan Yamada-Rice, Senior Tutor, Information Experience Design

Expology

Rosa Hernández, Designer

Notam

Jøran Rudi, Researcher

Thom Johansen, Developer

 

Published Sep. 18, 2017 2:31 PM - Last modified Sep. 29, 2017 3:07 PM