Forskningsarrangementer

Kommende

Tid og sted: 19. sep. 2018 18:00 - 20:00, Nedjma, Litteraturhuset

Hva kan barnehagen gjøre for å styrke språklæring for flerspråklige barn?

Møt forskere, barnehageansatte og en forfatter som forteller om hvordan barnehagen kan styrke flerspråklig læring gjennom lesing, lek og samtaler og gjennom samarbeid med foreldrene.

Tid og sted: 20. sep. 2018 18:00 - 20:00, Nedjma, Litteraturhuset

«Sier mer enn hundre forskningsrapporter» ble det sagt om Marte Spurklands bok Klassen.

Tid og sted: 26. sep. 2018 18:00 - 21:00, Nedjma, Litteraturhuset

Hva er oppvekst i Oslo? Gjennom romanen Tante Ulrikkes vei, fagboken De andres skole og prosjektet Learning Lives deler Zeshan Shakar, Ingunn Marie Eriksen, Øystein Gilje og Ola Erstad historier om den globale landsbyen i et akademisk talkshow ledet av Sherin Awahab.

Tidligere

Tid og sted: 7. juni 2018 11:30 - 16:00, Toppsenteret, Gaustadalleeen 21

University of Oslo and Chr. Michelsen Institute have collaborated with the Brookings Institution on two research projects - one conducted in Norwegian schools and one in developing countries - to better understand what skills young people require for the 21st century and how to equip them to adapt effectively to a changing world. The seminar will combine presentation of results from the two projects investigating 21st century skills with panels discussing policy implication and directions.

Tid og sted: 29. mai 2018 10:00 - 12:00, Georg Sverdrups hus at Blindern Campus, Undervisningsrom 1

Innleder på seminaret er professor Anders Molander, Senter for profesjonsstudier, OsloMet.

Tid og sted: 24. apr. 2018 14:00 - 16:00, Helga Eng Hus, at Blindern Campus, room 232

Presenter in this seminar is Professor Teboho Moja from New York University (NYU).

Tid og sted: 1. feb. 2018 10:15 - 12:00, Room U31, Helga Eng Hus, Blindern

Presenter in this seminar is Professor Heidrun Allert, Head of the department of Media Education/ Educational Computer Sciences at the Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Tid og sted: 12. des. 2017 10:00 - 14:30, Room 234 Helga Engs hus

Welcome to a seminar focusing on Cornelius Castoriadis´ significance for social philosophy and pedagogy.

Tid og sted: 11. des. 2017 15:15 - 19:00, Rom 595 Helga Engs hus

Forskergruppen HumStud har glede av å invitere til fagseminar i anledning professor Hansjörg Hohrs avgang ved Institutt for pedagogikk. Seminaret etterfølges av en mottakelse.

Tid og sted: 4. des. 2017 10:15 - 11:00, NB!! Room 231 Helga Engs hus

The research group MEDIATE invites you to an interesting talk by Professor Kevin Crowley, University of Pittsburg and UiO.

Tid og sted: 4. des. 2017 09:15 - 10:30, Room 234 Helga Engs hus

Welcome to this seminar with Barbara Emma Hof from The Department of Education, University of Zürich.

Tid og sted: 30. nov. 2017 10:00 - 1. des. 2017 16:00, Rom 231 Helga Engs hus

I 2017 markeres internasjonalt at det er 500 år siden starten for reformasjonen. I det utdanningsvitenskapelige området er sporene av utveksling over flere hundreår mellom statskirke og skole i norsk skoleutvikling og pedagogikk, et aktuelt interesseområde. Vi ønsker alle interesserte velkommen på seminar.

Tid og sted: 29. nov. 2017 16:15 - 18:00, Rom 595 Helga Engs hus

Forskergruppen HumStud inviterer til åpent seminar om miljøetikk i skolen. Ole Andreas Kvamme presenterer sin forskning på miljøetiske verdier i skolen.

Tid og sted: 23. okt. 2017 14:15 - 16:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

We are delighted to invite to an open lecture with Professor Marianna Papastephanou.

Tid og sted: 12. okt. 2017 14:15 - 18:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Forskergruppen HumStud ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet inviterer til filmfremvisning med påfølgende paneldebatt og åpen diskusjon.

Tid og sted: 10. okt. 2017 13:00 - 17:00, Georg Sverdrups Hus, at Blindern Campus, Undervisningsrom 1

Presenters are Silvia Gherardi (University of Trento and Prof II University of Oslo), Bente Elkjær (Danish school of education, Aarhus University) and Mervi Hasu (ExCID, University of Oslo)

Tid og sted: 28. sep. 2017 16:15 - 18:00, Rom 595 Helga Engs hus

Forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk ønsker velkommen til åpent seminar med professor Tone Kvernbekk

Tid og sted: 31. aug. 2017 13:15 - 14:00, Harriet Holters Building: Seminarrom 101

The lecture will be held by Professor Yunxiang Yan, University of California, Los Angeles.

Tid og sted: 21. juni 2017 12:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Solveig Roth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 21. juni 2017

Avhandlingens tittel er:

Educational trajectories in Cultural worlds: An ethnographic study of multiethnic girls across different levels of schooling.

Tid og sted: 14. juni 2017 12:15, Auditorium 2, Kristine Bonnevies hus Blindern

Cand.philol. Ingvill Krogstad Svanes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 14. juni 2017

Avhandlingens tittel er:

Individuell veiledning på barnetrinnet - Hva gjør læreren når elevene arbeider individuelt i norsktimene?

Tid og sted: 31. mai 2017 16:15 - 18:00, Rom 595 Helga Engs hus

Forskergruppen HumStud inviterer til åpent seminar med Kirsten Hyldgaard, DPU, om overføring og evidens-basert pedagogisk praksis.

Tid og sted: 23. mai 2017 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Mag.art. Vidar Grøtta vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 23. mai 2017

Avhandlingens tittel er:

The transformation of humanities education. The case of Norway 1960-2000 in a systems-theoretical perspective.

Tid og sted: 11. mai 2017 12:15 - 12. mai 2017, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Per Hetland vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

Fredag 12. mai 2017 kl 10.15 Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Avhandlingens tittel er:

Rethinking the Social Contract between Science and Society: Steps to an Ecology of Science Communication.

Tid og sted: 29. mars 2017 16:15 - 18:00, Rom 595, Helga Engs hus

Kjetil Horn Hogstad presenterer sine filosofiske studier av Catherine Malabous begrep om plastisitet og dets relevans for pedagogisk forståelse.

Tid og sted: 23. mars 2017 14:15 - 16:00, 231 Helga Engs Hus

Presenter is professor David Gijbels, University of Antwerp.