Det grenseløse klasserommet

Ungdom i og utenfor - og på tvers

Foto: Sarah Fogg/Flickr

«Sier mer enn hundre forskningsrapporter» ble det sagt om Marte Spurklands bok Klassen.

Hva skjer når Marte møter Kristinn Hegna og Kenneth Silseth som forsker på ungdom og læring?

Velkommen til refleksjoner rundt det å være ungdom i det grenseløse klasserommet.

Program

(mer informasjon kommer)

Publisert 28. mai 2018 12:39 - Sist endret 4. juni 2018 14:53