Om forskningen

Institutt for pedagogikk er landets største pedagogiske forskningsmiljø.

Forskningen er i hovedsak lagt opp rundt noen utvalgte forskningstemaer/ satsningsområder som forvaltes av forskergrupper. Forskergruppene omfatter både seniorforskere, post.doc.stipendiater, stipendiater, lektorer, m.fl. Gruppene er viktige faglige møteplasser.

I tillegg til forskningen som utføres i forskergruppene, har instituttet flere dyktige forskere som dekker andre områder i pedagogikken. Institutt for pedagogikk er bredt sammensatt, og har mange faglige interesser.

Publisert 16. sep. 2010 13:03 - Sist endret 14. juni 2013 11:14