Etisk politisk dannelse (Bildung). NOS-HS workshop

Foto: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Om prosjektet

Hensikten med disse workshopene er å utvikle et sterkt forskningsprogram som kan tilby innovative modeller og analytiske verktøy for en systematisk utforsking av etisk-politisk danning (Bildung). Utgangspunktet er systematiske studier av filosofiske skoleretninger, teorier, modeller, metaforer og ikke minst ungdoms opplevelser av etisk-politisk danning i dag.

Les mer

For full informasjon om prosjektet og oversikt over samtlige prosjektdeltakere, vennligst gå til prosjektets engelske hjemmeside.

Publisert 17. feb. 2017 16:52 - Sist endret 17. feb. 2017 16:58