Barnehagen som utdanningsarena

Fra 2005 har barnehagene formelt vært innlemmet i utdanningssystemet.

Om prosjektet

Jon Kaurel vil gjennom prosjektet gjøre en samtidshistorisk analyse av den barnehagepolitiske diskursen, like før og etter at barnehagen formelt ble innlemmet i utdanningssystemet. Målsettingen for arbeidet er å gjøre en pedagogisk filosofisk informert studie for å finne ut, og tydeliggjøre, hvordan den politiske forståelsen av barnehagens rolle som det første steget i utdanningsløpet forandrer seg, og hvordan dette også har betydning for barndommens innramming og samfunnets barnesyn.

Forskningsart

Grunnforskning

 

 

Publisert 13. feb. 2014 15:37 - Sist endret 13. feb. 2014 15:37