Portraits of language, literacy and learning: young multilinguals in Norway (Ph.D- prosjekt)

Om prosjektet

Se full info på de engelske sidene

 

Publisert 16. mai 2013 14:23 - Sist endret 5. sep. 2016 09:59

Kontakt

Jarmila Bubikova Moan

+47- 22840951

j.b.moan@ped.uio.no