ENABLE - Higher Education and Multimedia in Special Needs Education and Rehabilitation

Forsknings og utviklingsprosjektet med støtte fra Norad gjennom programmet NORHED.

Foto: Bjørn Skaar

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med partnere fra Øst-Afrika; Kyambogo University i Uganda, Kenya Institute for Special Education i Kenya og University of Dar es Salaam. Prosjekt skal bidra til kvalitetsheving av den pedagogiske utdanningen og forskningen innen områdene, syn, hørsel, kombinerte sansetap og digitale læringsomgivelser.

Et masterprogram skal starte opp i Uganda, og noen studenter fra de to andre afrikanske landene vil få mulighet til å delta. I løpet av 5 år skal 6 PhD kandidater få utdanningen sin ved IPED, samtidig som det utvikles et forskningssamarbeid mellom Norge og de tre Østafrikanske partnerne. Universitetsbiblioteket vil bidra til kvalitetsheving av biblioteket ved Kyambogo University.

Det skal også utvikles en web-portal om sansetap for hele Øst Afrika. Portalen skal ha en universell utforming og lanseres både på engelsk og kiswahili.

Bjørn Skaar (koordinator) og Per Hetland  fra IPED og Yngve Refseth med fler fra FFS (Seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte) er involvert i prosjektet.

Les mer på den engelske prosjektsiden

 

Publisert 7. aug. 2014 14:25 - Sist endret 22. jan. 2016 15:42

Kontakt

Bjørn Skaar

+47-22840705

bjorn.skaar@iped.uio.no


Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere