Prosjekt tidlig intervensjon 2000

 Studien ser på effekten av intervensjon før og etter utskrivelsen fra sykehuset og tiltak i hjemmet.

Om prosjektet

”Prosjekt tidlig intervensjon 2000”, som fortsatt pågår ved UiT, holder for tiden på med 9-årsundersøkelsen.

Studien bygger på et randomisert kontroll-design

Forskningsart

Grunnforskning

 

Publisert 21. sep. 2010 10:43 - Sist endret 30. apr. 2013 11:10

Kontakt

Professor Stein Erik Ulvund

22 85 42 52

s.e.ulvund@ped.uio.no

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere