Om instituttet

Institutt for pedagogikk er Norges største pedagogiske forskningsmiljø, og var det første av sitt slag i Norge.

Institutt for pedagogikk er plassert ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet ble etablert i 1938 og det er i dag nasjonalt ledende på sitt fagområde med en internasjonal profil på studietilbud og forskning.

Pedagogikkens hovedtema er vilkår for menneskelig læring og kunnskapsutvikling. Dette gjenspeiles på ulike måter i instituttets studieprogrammer og forskningsprosjekter. Det pedagogiske fagområdet har relevans for arbeid med utdanning, kompetanse- og kunnskapsutvikling innen mange sektorer i samfunnet.

Organisasjon

Jobb ved instituttet

Kunne du tenke deg instituttet som arbeidsplass?

Samarbeid

Ønsker du å samarbeide med instituttet?

Strategi og politikk

Hva ligger i planene?

Kontakt

Universitetet i Oslo
Institutt for pedagogikk
postboks 1092, Blindern
0317 Oslo


Besøksadresse

Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7, 5. etasje

Filial

Forskningsparken, Hus 4, Nivå 3, Gaustadalléen 21

22 84 44 75

ekspedisjonen@iped.uio.no