Aktuelt

Aktuelle saker

 • forskningsradet Samarbeid om kunnskapsutvikling 26. jan. 2017 12:47

  Norges forskningsråd har nå lyst ut nye midler på programmet Offentlig sektor PhD. Institutt for pedagogikk er interessert i å komme i kontakt med offentlige virksomheter som har ansatte som vurderer å ta en doktorgrad innen våre forskningsområder.

 • kupp-660x326 Gjør kunnskap om undervisning og læring i høyere utdanning tilgjengelig for alle 21. des. 2016 11:12

  Kunnskapsbanken for universitets- og høyskolepedagogikk (KUPP) er et nyutviklet nettbasert tilbud til de som ønsker å styrke kompetansen sin innen undervisning og læring i høyere utdanning.

Arrangementer

 • janerikdahl1 Disputas: Cand.polit. Jan Erik Dahl 17. mars 2017 12:15

  Cand.polit. Jan Erik Dahl vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

  Fredag 17. mars 2017

  Avhandlingens tittel er:

  Digital annotation: An empirical and conceptual study of an emerging medium for communication and learning.