Arrangementer

Kommende 5 dager

31 mai
Tid og sted: 31. mai 2017 16:15 - 18:00, Rom 595 Helga Engs hus

Forskergruppen HumStud inviterer til åpent seminar med Kirsten Hyldgaard, DPU, om overføring og evidens-basert pedagogisk praksis.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 14. juni 2017 12:15, Blindern

Cand.philol. Ingvill Krogstad Svanes forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 14. juni 2017

Avhandlingens tittel er:

Individuell veiledning på barnetrinnet - Hva gjør læreren når elevene arbeider individuelt i norsktimene?