Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 29. nov. 2017 16:15 - 18:00, Rom 595 Helga Engs hus

Forskergruppen HumStud inviterer til åpent seminar om miljøetikk i skolen. Ole Andreas Kvamme presenterer sin forskning på miljøetiske verdier i skolen.

Tid og sted: 30. nov. 2017 10:00 - 1. des. 2017 16:00, Rom 231 Helga Engs hus

I 2017 markeres internasjonalt at det er 500 år siden starten for reformasjonen. I det utdanningsvitenskapelige området er sporene av utveksling over flere hundreår mellom statskirke og skole i norsk skoleutvikling og pedagogikk, et aktuelt interesseområde. Vi ønsker alle interesserte velkommen på seminar.

Tid og sted: 4. des. 2017 09:15 - 10:30, Room 234 Helga Engs hus

Welcome to this seminar with Barbara Emma Hof from The Department of Education, University of Zürich.

Tid og sted: 4. des. 2017 10:15 - 11:00, Room 234 Helga Engs hus

The research group MEDIATE invites you to an interesting talk by Professor Kevin Crowley, University of Pittsburg and UiO.

Tid og sted: 4. des. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Eva Elisabeth Hessevaagbakke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 4. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Kjennetegn ved sykepleieres pedagogiske kompetanse.