Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP)

Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) bidrar til bedre undervisningskvalitet ved hele UiO.  Vi holder kurs som blant annet gir deltakerne universitetspedagogisk basiskompetanse. FUP støtter også utviklingsprosjekter ved fakulteter og enheter.

De vitenskapelig ansatte ved Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) forsker på en rekke temaer av relevans for høyere utdanning. Forskningen er del av Det utdanningsvitenskapelige fakultets forskergrupper ExCid, TextDim og HumStud.

Kurskalender og påmelding

Informasjon om datoer, klokkeslett, sted, samt en samlet oversikt over alle våre kurs

 

Utviklingsprosjekter ved fakultetene

Samarbeid med oss om utviklingsprosjekter innen undervisning og læring.