Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP)

Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) bidrar til bedre undervisningskvalitet ved hele UiO.  Vi holder kurs som blant annet gir deltakerne pedagogisk basiskompetanse. FUP støtter også utviklingsprosjekter ved fakulteter og enheter.

De vitenskapelig ansatte ved Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) forsker på en rekke temaer av relevans for høyere utdanning. Forskningen er del av Det utdanningsvitenskapelige fakultets forskergrupper ExCid, TextDim og HumStud.

Kurskalender og påmelding

Informasjon om datoer, klokkeslett, sted, samt en samlet oversikt over alle våre kurs

 For nye kursdeltakere som er nyansatte i faste stillinger Høsten 2017
Fra høsten endres krav til Universitetspedagogisk basiskompetanse fra 100 til 150 timer. For Ansatte I II-er stilling endres krav til Universitetspedagogisk basiskompetanse fra 50 til 75 timer. Nærmere avklaring/informasjon vil komme senere.
  

 

Utviklingsprosjekter ved fakultetene

Samarbeid med oss om utviklingsprosjekter innen undervisning og læring.