Aktuelle saker

Publisert 17. okt. 2017 09:58

Styret ved Universitetet i Oslo har vedtatt å opprette et nytt Senter for læring og utdanning, og Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) vil inngå i det nye senteret.

Publisert 8. mai 2017 14:45

IT-verktøyet Fronter har i mange år vært brukt som digital læringsplattform ved UiO og mange andre læresteder. Nå skal Fronter skiftes ut, og paraplyorganisasjonen for IT i høyere utdanning i Norge, Uninett, har forhandlet fram avtaler med tre nye leverandører av neste generasjons digitale læringsplattform.

Publisert 30. jan. 2017 10:15

Tirsdag denne uken var deltagerne på høstens pedagogikk- kurs samlet for å presentere det arbeidet de har gjort i kursperioden.

Publisert 21. des. 2016 11:56

Kunnskapsbanken for universitets- og høyskolepedagogikk (KUPP) er et nyutviklet nettbasert tilbud til de som ønsker å styrke sin kompetanse innen undervisning og læring i høyere utdanning.

Publisert 14. des. 2016 09:30

Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) markerte sitt 50-årsjubileum med et innholdsrikt seminar om pedagogisk utvikling som et institusjonelt ansvar 2.desember 2016.

Publisert 8. des. 2016 10:18

For 50 år sidan fann nokre vise personar ut at også dyktige vitskapsfolk hadde behov for å læra korleis dei kunne dela kunnskapen sin best mogleg med studentane. Slik blei universitetspedagogikken fødd på UiO med Kontoret for opplysningsvirksomhet (KO) som jordmor.

Les artikkelen her

 

Publisert 7. nov. 2016 10:47

UB har startet et skrivesenter der individuelle studenter får hjelp til å utvikle sin akademiske skriving.

Publisert 2. nov. 2016 11:00

I en fersk metastudie finner Bob Uttl og kollegaer ingen sammenheng mellom studenters evaluering av læreren og deres studieresultater. Ved norske universiteter er studenters evaluering av undervisningen etter hvert blitt vanlig, og resultatene benyttes i varierende grad til å justere undervisningen. Slik evaluering kan være nyttig for flere formål.

Publisert 2. mars 2016 13:22

En ny rapport gir viktige innsikter for universitetspedagogisk utviklingsarbeid, ikke minst betydningen av å tenke helhet i utformingen av emner og programmer slik at læringsmål, lærings- og vurderingsformer ses i sammenheng.   

Publisert 4. des. 2015 12:59

I 2010 startet man ved Det Odontologiske fakultet (OD) samtaler om konkrete tiltak for å 1) styrke den kliniske veiledning i odontologi 2) bidra til utvikling av klinikken som læringsmiljø. Initiativtakere var instituttleder på institutt for klinisk odontologi, nå dekan Pål Barkvoll og klinikksjef Tom Asbjørn Barkvoll. Dette ble starten på et samarbeid om utviklingsprosjektet «Ny klinikk» mellom OD og Fagområdet for Universitetspedagogikk (FUP) ledet an av professorene Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås fra FUP og Tom Barkvoll og professor Anne Møystad fra OD. Etter den første prosjektperioden på tre år, er prosjektet blitt videreført med små justeringer og nye medarbeidere. Årlige samlinger på Åsgårdstrand hotell og på campus UiO, gjennomføres fortsatt med svært gode resultater.                              

Publisert 16. nov. 2015 11:30

Der mange tidligere sluntret unna det obligatoriske kurset i universitetspedagogikk, er det i dag kø for å få tilegne seg pedagogisk basiskompetanse.

Publisert 16. okt. 2015 12:52

Fagområdet for universitetspedagogikk har sammen med gruppe for Digitale medier i læring (DML) fått midler fra Norgesuniversitetet til å utvikle en nettbasert ressurs for universitetspedagogikk.

Publisert 4. sep. 2015 09:32

Fagområdet for universitetspedagogikk inviterer til åpent seminar i anledning Arne Skodvins 70 års dag.

Tid og sted:Jubileumsseminar i anledning Arne Skodvins 70 års dag 18. sep. 2015 13:15 - 15:30, Rom U35 Helga Engs hus Blindern

Publisert 4. mai 2015 14:57

Hvor kommer eksamen fra, og har det å fokusere veldig på eksamen egentlig gått ut på dato?

Professor Bjørn Stensaker hadde et godt innlegg i NRK Radio - Ekko.

Publisert 4. mai 2015 14:33

I en rapport utarbeidet av seniorforsker Elisabeth Hovdhaugen ved NIFU (Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning) drøftes en rekke tiltak som i perioden 2009-2014 ble iverksatt for å forbedre studiegjennomføringen  ved Det humanistiske fakultet. Her kan du lese om noen av funnene fra undersøkelsen sammen  med noen små kommentarer, og desssuten finne lenke til hele rapporten.

Publisert 18. mars 2015 20:37

Førsteamanuensis Tone Dyrdal Solbrekke, Fagområdet for universitetspedagogikk, IPED,  har fått støtte fra Forskningsrådet til et internasjonalt prosjekt der hun og kollegaer  er både forskere og forskningsobjekt.

Publisert 16. mars 2015 10:02

På TF arbeides med å samordne skriveopplæringen på tvers av alle studieprogrammene på masternivå.

Publisert 16. mars 2015 10:02

I 2014 gikk NOKUTs utdanningskvalitetspris til å forbedre kvalitet i lærerutdanningen.

Publisert 16. mars 2015 10:01

Boken gir leseren et globalt overblikk over hvordan ulike land og læresteder håndterer de nye krav om læringsutbytte.

Publisert 16. mars 2015 10:00

Eksternt rekrutterte ledere begynner å bli mer og mer vanlig i akademia både i Norge og i utlandet, og etterhvert begynner det også å bli mer forskning omkring disse lederne.

Publisert 16. mars 2015 10:00

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris i 2012 har i år tre prisvinnere.

Publisert 16. mars 2015 10:00

Teologisk fakultet (TF) er et av de eldste, og minste, fakultetene ved UiO. Der arbeides det for tida med undervisningsutvikling i samarbeid med FUP.

Publisert 16. mars 2015 09:59

Hvordan reflektere rundt egen bruk av IKT?

Publisert 16. mars 2015 09:59

Henk Schmidt, Rektor og Professor ved Erasmus universitetet i Nederland,  er sannsynligvis den mest siterte forsker på problembasert læring.

Publisert 16. mars 2015 09:59

En ny håndbok for universitetslærere er utgitt for arbeid med evaluering av undervisning.