Nye digitale løsninger for undervisning

IT-verktøyet Fronter har i mange år vært brukt som digital læringsplattform ved UiO og mange andre læresteder. Nå skal Fronter skiftes ut, og paraplyorganisasjonen for IT i høyere utdanning i Norge, Uninett, har forhandlet fram avtaler med tre nye leverandører av neste generasjons digitale læringsplattform.

Systemene som tilbys er avanserte, og noen steder i verden brukes de som altomfattende rammer for undervisningen, inkludert læringsanalyse. For å vurdere blant annet hvorvidt UiO skal anskaffe et at disse tre systemene har universitetsdirektøren etablert prosjektet Digitalt læringsmiljø.

Det nye systemet UiO eventuelt velger, vil bli et valg for årene som kommer og kan potensielt gjennomsyre mye av undervisningen vår. Det å få på plass en digital løsning som støtter opp under undervisning og læring fordrer imidlertid at vi forstår hvordan lærerne underviser, hvordan de har lyst til og planer om å undervise, og hvordan studentene lærer. Som et forarbeid til valget av system har derfor universitetsdirektøren gitt prosjektet i mandat å undersøke undervisnings- og læringsmetoder blant UiOs lærere og studenter. Dette arbeidet ledes av professor Per Grøttum, Seksjon for medisinsk informatikk. Personer fra Seksjon for digitale medier i læring og fra Faglig enhet for universitetspedagogikk deltar. Før sommerferien skal vi gjennomføre intervjuer med lærere som, uavhengig av bruk av IT, har utmerket seg ved særlig god og nyskapende undervisning. Gjennom intervjuene vil vi forsøke å finne ut hvordan IT eventuelt kan støtte opp under undervisningen. Resultatene vil vi omsette til krav til framtidige IT-løsninger for undervisningen. Kravene vil i første omgang bli benyttet i arbeidet med å anskaffe en ny læringsplattform for UiO primo 2018.

 

Av Ester Fremstad
Publisert 8. mai 2017 14:45 - Sist endret 8. mai 2017 14:46