FUP blir en del av nytt Senter for læring og utdanning

Styret ved Universitetet i Oslo har vedtatt å opprette et nytt Senter for læring og utdanning, og Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) vil inngå i det nye senteret.

For de som tar kurs og kompetanseutviklingstilbud ved FUP vil man kanskje ikke merke den store forskjellen på kort sikt, men tanken er at det nye senteret vil gi kapasitet for å videreutvikle kurs- og kompetanseutviklingstilbudet på sikt. I oppstartsfasen av senteret høsten 2017 vil mye tid gå med til dialogmøter med alle fakultetene og andre samarbeidspartnere, ikke minst med tanke på at senteret er tiltenkt en sentral koordineringsrolle i arbeidet med å forbedre undervisning og læring ved Universitetet i Oslo fremover.

Samtidig skal det nye senteret også være en selvstendig drivkraft for fornyelse av utdanning og undervisning, og her vil arbeidet med å integrere digitale verktøy i studentenes læring stå sentralt.

Senteret vil etter hvert få egne nettsider der man kan følge med på aktivitetene, og FUPs hjemmesider vil på sikt bli integrert i disse. Er du interessert i pedagogisk utvikling av utdanningsprogrammer, undervisning og i studenters læring er det mye på følge med på fremover!

Av Bjørn Stensaker, leder SLU
Publisert 17. okt. 2017 09:58 - Sist endret 25. okt. 2017 12:39