Bakgrunn for tilbudet

Universitetet i Oslo legger vekt på kvalitet i studietilbud og undervisning. Som et ledd i studiekvalitetsarbeidet krever universitetet at ansatte i faste stillinger skal ha en universitetspedagogisk basiskompetanse.

Er du tilsatt i fast stilling med undervisningsplikt, har du sammen med tilsettingsbrevet fått melding om å skaffe deg universitetspedagogisk basiskompetanse, dersom du ikke allerede har det ved tilsettingen. (Reglene for vurdering og vektlegging av universitetspedagogisk basiskompetanse)

Faglig enhet for universitetspedagogikk har fått i oppdrag fra universitetsstyret (daværende Kollegiet) å tilby et kursprogram som leder frem til universitetspedagogisk basiskompetanse. Kursene er rettet mot alle vitenskapelig ansatte ved UiO.

Siden 2007 har Faglig enhet for universitetspedagogikk  kurstilbud også for vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger

Alle kursene er gratis.

Publisert 14. okt. 2010 11:38 - Sist endret 21. aug. 2017 14:06