Kvalitet i høyere utdanning: Pedagogisk utvikling som et institusjonelt ansvar

Et jubileumsseminar for Faglig enhet for universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo.

Her finner du presentasjonene og artikler fra seminar 2.desember 2016.

Ragnhild Hennum, prorektor Uio: Kvalitetsarbeid og pedagogisk utvikling på institusjonsnivå
Ragnhild Hennums presentasjon

Ola Erstad, instituttleder IPED: FUP som pådriver for utdanninskvalitet - sett fra et instituttperspektiv
Erstads presentasjon

Berit Eika, Pro Rector at the University of Aarhus: Enhancing quality - strategies and Challenges
Berit Eikas presentation

Ray Land, Director of Centre for Academic Practice, Durham University: What Counts and what matters:measuring teaching excellence in times of uncertainty
Ray Lands presentation

Ingebjørg Tønne, undervisningsleder ILN, UiO og Line Wittek, FUP: Erfaringer med kollegaveiledning om forskningsveiledning
Tonnes presentasjon

Hvordan kan vi bruke nettbaserte moduler for å styrke pedagogisk kompetanseutvikling for universitets-og høgskolelærere? - KUPP
- Kompetanseprogram i universitetspedagogikk (KUPP)
- Universitetspedagogikk på nett

Per Grøttum, professor, medisinske fakultet, UiO: Nye muligheter med digital eksamen?
Per Grøttums presentasjon

Alexander Loretzen, rådgiver, juridiske fakultet, Uio: Digital eksamen; i dag og i morgen
- Digital eksamen
- Lorentzens presentasjon 

Amund Thomassen, Norsk studentorganisasjon: Noen anbefalinger fra studentene
Amund Thomassens presentasjon

Borghild Roald, styreleder for Nasjonal organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT): NOKUT: Fra kontroll til samarbeid om utvikling av kvalitet utdanningen
Borghild Roalds presentasjon

Vidar Haanes, styreleder for Universitets- og høgskolerådet (UHR): Universitets-og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling
Vidar Haanes presentasjon

UNIFORUM kan i en lengre artikkel fortelle om Kunnskapsdepartementet vil satse mer penger på de gode underviserne
 

Publisert 13. des. 2016 13:22 - Sist endret 13. des. 2016 13:35