Konsultasjon

FUPs konsultasjon bistår fakulteter, institutter og miljøer med å utvikle studiekvalitet.

Konsultasjonsvirksomheten inkluderer utvikling av studieplaner, undervisning, læringsmiljø og vurdering av disse. Ansatte ved fagområdet bidrar i fagmiljøer på en rekke måter og i ulikt omfang - normalt uten kostnad for fagmiljøer ved Universitetet i Oslo. Eksempler på konsultasjonsarbeid i FUP finner du her.


Tidligere konsultasjonsprosjekter har bl.a. omfattet:

  • Deltakelse i arbeid med studieplanrevisjoner (se eksempel under)
  • Utvikle kurs og seminarer for tilsatte på enhetene (se eksempel under)
  • Deltakelse i arbeid med evaluering av emner/programmer
  • Planlegge og gjennomføre seminarlederkurs
  • Deltakelse i referansegrupper/utvalg
  • Innlegg på interne seminarer/konferanser ved ulike enheter

Flere eksempler legges ut på Aktuelt- siden, se lenke til høyre.

For tiden har FUP økte ressurser til slike utviklingsprosjekter ved fakultetene. Mer om dette inkludert FUPs kontaktpersoner

For nærmere informasjon, kontakt Faglig ansvar

Publisert 8. okt. 2010 14:55 - Sist endret 5. feb. 2018 09:57