Om Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP)

FUP ble i instituttstyremøte juni 2015 besluttet å organiseres som en faglig enhet ved Institutt for pedagogikk og med Faglig leder.

Vitenskapelig ansatte med undervisningsplikten sin tilknyttet FUP bistår fagmiljøer og enkeltpersoner ved UiO med å utvikle kvaliteten i sin undervisning. Dette gjør vi dels gjennom kurstilbud som gir universitetspedagogisk basiskompetanse og kompetanse utover dette, og dels gjennom konsultasjonsarbeid og rådgiving. Vi kontrollerer ikke at kvalitetssystemer blir overholdt, men kan gi råd til miljøer som ønsker det om hvordan bruke slikt i utviklende øyemed.

 

Noen viktig årstall for Faglig enhet for universitetspedagogikk

Mer om FUP

Vi har administrativ støtte i form av dyktige medarbeidere med erfaring fra vår kursmodell. Med henhold til forskning står de vitenskapelig ansatte like fritt som andre ved Institutt for pedagogikk. Dette nettstedet er derfor først og fremst en inngang til vårt undervisningsrelaterte arbeid.

Vi skriver Årsrapport som fremlegges Utdanningsutvalget (tidl. Studiekomiteen) til orientering og publiseres her på nettet. Årsrapportene

 

Publisert 5. mars 2015 11:05 - Sist endret 21. aug. 2017 14:05