Case og problembasert læring

Omfang: 30 timer

Kursdager: 1 samling over to dager

Arbeid utenfor samlingene: Utvikling av eget case, lesing av relevant fagtekst samt skrivearbeid

Målgruppe: Vitenskapelig ansatte i faste og midlertidige stillinger

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor dette kurset?

Å konkretisere faglige problemområdet gavner læring. I undervisningen kan situasjonsbeskrivelser tas i bruk bl.a. opplegg som leder studentene til å utvikle og bearbeide sin forståelse gjennom å forholde seg til realistiske situasjonsbeskrivelser og oppgaver. Dette fremmer læring på en annen måte enn når de bare får presentert fag perspektiver monologisk. Kurset tar for seg ulike former for case, problembasert- og prosjektbasert undervisning på en slik aktiviserende måte. 

På dette kurset vil vi arbeide med

  • Casemetodikk, prosjektmetode og PBL (problembasert læring)
  • Fellestrekk og variasjoner
  • Vurdering av å innlemme slike undervisningsformer i egen undervisning

Organisering

Forberedelser til samlingen består i å lese en fagtekst før 1.dag, og å  lage en  første idéskisse til et undervisningsopplegg i eget fag. I kurset arbeides det videre på å skrive et case, en prosjekt- eller PBL-oppgave til egen undervisning. Kurset veksler mellom 'monologisk' stoff (f.eks. lese tekst, miniforelesning fra kursleder) og at deltakerne er aktive (inkludert drøfting av å integrere realistiske elementer i undervisning og vurdering).

Selve kurset går over to påfølgende dager pluss individuelt arbeid på ettermiddagen den første dagen.

 

Publisert 11. okt. 2010 16:03 - Sist endret 7. mars 2018 13:23