Det dramaturgiske aspekt

Omfang: 15 timer

Kursdager: Felles ½-dagssamling + arbeid i videoverksted

Arbeid utenfor samlingene: Forberedelser til opptak i videoverksted

Målgruppe: Alle universitetslærere

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn

Å forelese er en krevende jobb det stilles både pedagogiske og faglige kvalitetskrav til. På dette kurset vektlegger vi de dramaturgiske elementer ved det å forelese gjennom praktisk trening. Vårt ønske er at den enkelte deltaker skal bli mer bevisst sine egne styrker og svakheter som foreleser og få hjelp til å formulere videre arbeid på dette området.

På dette kurset vil du lære om

  • Dine styrker og svakheter som foreleser
  • Hvordan du fremstår som foreleser (kroppspråk..etc.)
  • Hvordan en forelesningen kan bygges opp dramaturgisk

Organisering

På den første samlingen møter alle deltakerne til en introduksjon. Innholdet er rettet mot det arbeidet deltakerne skal gjøre i perioden mellom samlingene. Deretter deler vi deltakerne opp i små grupper som møtes hver for seg på den andre samlingen. Den enkelte deltaker vil da få anledning til individuell vurdering og tilbakemelding av en erfaren instruktør sammen med noen få kollegaer. Den enkelte deltaker inviteres til å holde en 'miniforelesning' som blir tatt opp på video. Instruktøren går i gjennom opptakene og gir den enkelte tilbakemelding, råd og veiledning. Video-opptakene blir deretter slettet.

 

Publisert 11. okt. 2010 15:51 - Sist endret 20. okt. 2017 12:13