Kurskalender og påmelding til FUPs kurs

Vennligst les kursbeskrivelsen (klikk på navnet). Lenke til påmelding ligger under kursbeskrivelsen. Merk at høsten 2017 har enkelte kurs lange ventelister. Man bør derfor ikke ta for gitt at man får plass på kurset og semesteret man ønsker.

Kursbevis for fullført basiskompetanse blir sendt ut i begynnelsen av det påfølgende semesteret du fullførte.

FUP har utviklet en helt ny nettløsning for kurs- og deltakerinformasjon. Løsningen skal gjøre det enklere for Uio ansatte til å få informasjon om våre kurstilbud. Dersom du har problem med påmeldingen og søknadsskjema, - ta kontakt med oss: admin-fup@iped.uio.no Dette er den ny kurstjeneste https://app.uio.no/fup/

 For nye kursdeltakere som er nyansatte i faste stillinger Høsten 2017
Fra høsten endres krav til Universitetspedagogisk basiskompetanse fra 100 til 150 timer. For Ansatte i II-er stilling endres krav til Universitetspedagogisk basiskompetanse fra 50 til 75 timer. Nærmere avklaring/informasjon kommer senere.

Ansatte som har gjennomført eksisterende Fellesdel kan i utdanningsåret 2017/2018 ta moduler slik at det til sammen utgjør 100 timer, og få tildelt universitetspedagogisk basiskompetanse etter gammel ordning. 

Innføringskurs Klokkeslett Vår 2018 Høst 2017
Fellesdelen for fast vitenskapelige ansatte 

1.samling: 
Granavolden Gjestgiveri 
(internatkurs)
2. og 3.samling:
UBC
Søknadsfrist: 23.05.2017
1.samling:
09:00-16:00
2.samling:
09.00-16:00
3.samling:
12:00-16:00
  1.samling:
09.-10.august
2.samling:
27.-28.september
03.samling:
15.november

Opptak høst 2017 er avsluttet

Fellesdelen for midlertid ansatte

1.samling:
Granavolden Gjestgiveri 
(internatkurs)
2. og.3.samling:
UBC
Søknadsfrist: 23.05.2017

1.samling:
09:00-16:00
2.samling:
09.00-16:00
3.samling:
12:00-16:00
  1.samling:
15.-16.august
2.samling:
27.-28.september
03.samling:
15.november

Opptak høst 2017 er avsluttet
 Store valgmoduler  Klokkeslett  Vår 2018 Høst 2017

Case og problembasert læring

Søknadsfrist: 06.06.2017

09:15 - 16:00


 
   20.-21. september

Opptak høst 2017 er avsluttet
 

Forskningsveiledning

Søknadsfrist: 22.08.2017

1.samling:
09:00 - 16:00 
2.samling:
09:00 - 16:00
3.samling:
12:00 - 16:00


 

17.-18.oktober og
29.november

Opptak høst 2017 er avsluttet

Vurdering og eksamen

Søknadsfrist:  05.09.2017

 

 

1.samling:
13:15-16:00
2.samling:
09:15-16:00
3.samling:
09:15-16:00

 

 

14.november, 23.november og
24.november

Opptak høst 2017 er avsluttet

 

 Små valgmoduler   Klokkeslett  Vår 2018 Høst 2017

 Det dramaturgiske aspekt

Etter fellessamlingen blir deltagerne delt inn i grupper (video-verksted) etter avtale med kursholder. Man deltar kun på et av videoverkstedene.

Søknadsfrist:
29.08.2017

Fellessamling
12.15-15.30
Videoverksted
09.15-16.00

 
  Fellessamling: 26.oktober
Videoverksted:
27.oktober, 30.oktober, 31.oktober, 01.november 03.november

Opptak høst 2017 er avsluttet

Skrive for å lære

Søknadsfrist:
06.06.2017

11:15-15:00

 

 
23.august og 13.september

Opptak høst 2017 er avsluttet
 

Mot til å undervise 

Søknadsfrist:
18.09.2017

 

10.15-11.45 

Tilbys ikke vår 

30.oktober, 06.november, 13.november, 20.november og 27.November

 
  • Fellesdelen strekker seg over ett semester, men deltakerne jobber videre med sitt utviklingsarbeid som leveres ved slutten av påfølgende semester, når hele utdanningen (inklusive valgfrie moduler) er gjennomført.
  • Forandringer i tilbudet kan forekomme som følge av endringer i vår kapasitet og antall påmeldte.
Publisert 15. okt. 2015 12:24 - Sist endret 19. sep. 2017 12:01