Mot til å undervise

Omfang: 15 timer

Kursdager: 5 ukentlige samlinger à 1½ t

Arbeid utenfor samlingene: Refleksjonsnotat etterpå (5t)

Målgruppe: Vitenskapelige ansatte (faste og midlertidige) som ønsker å drøfte med andre hvordan takle utfordringe ved å være lærer ved universitetet.

 

 

 

 

 

 

Hvorfor dette kurset?

Å undervise kan være utfordrende, med gode «toppdager» når alt later til å fungere, og «bunndager» når man ikke synes man har nådd fram til studentene, synes man har rotet det til, osv. Å møte dette igjen og igjen krever et mot som noen later til å bare ha, mens andre strever litt. Kurset er for dem som av og til (ev ofte) opplever at en undervisningsøkt gikk dårlig, eller usikkerhet på hvordan det gikk, enten man har mye eller lite erfaring. Hensikten er å øke deltakernes mot til å møte utfordringene gjennom å drøfte med andre hvordan takle dem.

Tidligere kursdeltakere svarer slik på hvem de vil anbefale "Mot"-kurset for (gjengitt med tillatelse):

"Alle, men spesielt de som har hatt noen dårlige erfaringer som preger dem i etterkant"

"De som er interessert i å gå nærmere inn i sitt personlige forhold til undervisningen"

"For de som er usikre og/eller frykter å undervise noen ganger og som trenger å gjøres oppmerksom på vanlige 'farer' og hvordan håndtere dem.
Trygt og godt diskusjonsmiljø."

En deltaker skrev i sitt refleksjonsnotat i 2017:
"Under PhD-utdannelsen og på universitetet generelt er man ofte veldig opptatt av å prestere, og man blir vurdert ut fra alt man gjør, sier og skriver. Det er skamfullt å vise andre at man ikke lykkes helt, og hvis man innrømmer at man er nervøs for å undervise, så innrømmer man samtidig at man ikke mestrer situasjonen. Det er mulig at det er skambelagt i det hele tatt å melde seg på kurset."
(Gjengitt med tillatelse)

På dette kurset vil vi arbeide med

  • Deltakernes egne erfaringer
  • Å se egen undervisning fra en annens vinkel, og tilby andre slike «andre vinkler»
  • Å forstå ut fra erfaring, så man kan bruke forskjellen mellom hva man er komfortabel med og ikke er komfortabel med til å videreutvikle seg som lærer
  • Å se sammenhenger mellom hverdagserfaring og de større linjene i ens undervisningsarbeid
  • Stressmestring gjennom enkle øvelser

Organisering

Dette kurset forutsetter at deltakerne deler erfaringer og lytting. Kurset vil oppøve mot og tillit til at dette lar seg gjøre. Materialet for kurset er deltakernes felles refleksjoner (deltakerne presenterer case fra egen undervisning) og praktiske øvelser. Dessuten kommer bearbeiding etter samlingene (refleksjonsnotatet).

For å tilrettelegge for fellesskap rundt å møte utfordringer ligger hovedvekten på de ukentlige samlingene og det tas inn maks 9 deltakere.

Refleksjonsnotatet leveres noen uker etter siste samling. Hensikten er å la den muntlige prosessen ”sette spor” for ens egen del. Kan gjøres som individuell skriveoppgave eller svært gjerne som samarbeidsoppgave (enten helt refleksjonsbasert, eller med praktisk del, f.eks overvære hverandres undervisning). 

Folk med bred erfaring i kursets tema er velkomne som ressurspersoner. Kontakt kursleder på forhånd (før eller ved påmelding).

Kursets idé er løst basert på Parker Palmer’s Courage to Teach. (Med teoristøtte fra annet stoff i den grad det viser seg relevant, bl.a fra erfaringslæring, Laurillards syn på student-lærer(stoff)interaksjon og dannelsestenkere som Klafki.)


Videre spørsmål sendes kursleder Eevi Beck.

 

Publisert 31. jan. 2012 12:39 - Sist endret 15. des. 2017 12:01