Forskningsveiledning

Omfang: 30 timer

Kursdager: 2 hele dager + 1/2 dag

Arbeid mellom samlingene: Skrive notat om et utviklingsarbeid innen egen veiledning som legges frem på siste samling

Målgruppe: Vitenskapelige ansatte i faste eller midlertidige stillinger

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor dette kurset?

Å veilede kandidater i deres avhandlingsarbeid er en viktig oppgave for vitenskapelig ansatte. Likevel er det ingen formelle krav til opplæring av veiledere, og det finnes få møteplasser der veiledere kan dele sine erfaringer. Siktemål med dette kurset er at deltakerne kan få innsyn i ulike veiledningskulturer som eksister ved Universitetet, og at de kan bli inspirert til å videreutvikle sine egne veiledningsstrategier. Kurset tar opp veiledning av så vel Ph.D.-stipendiater.

På dette kurset vil vi arbeide med

  • Relasjonen mellom veileder og kandidat
  • Emosjonelle aspekter ved veiledning
  • Veiledning og ambisjoner
  • Utfordringer for kandidater og veiledere i ulike faser av veiledningen
  • Verktøy for tilbakemeldinger på skriftlig arbeid
  • Kvalitetssikring av veiledning
  • Internasjonalisering og veiledning
  • Etiske retningslinjer for veiledere

Organisering

Første dag starter med at deltakerne diskuterer likheter og forskjeller mellom ulike veiledningskulturer. Deretter organiseres tematiserte drøftinger omkring ulike aspekter ved veiledning, som følges opp med korte etterlesninger/kommentarer fra kursholderne.

Andre dag arbeides det med å identifisere områder der deltakerne kan tenke seg å utvide sitt eget veiledningsrepertoar. Gruppearbeid og erfaringsutveksling suppleres med presentasjoner av forskningsresultater, relevante regelverk og praktiske tips på området. Deltakerne blir orientert om retningslinjer for eget utviklingsarbeid og utarbeider egne problemstillinger.

I perioden mellom samlingene skal deltakerne gjøre erfaringer med noen nye strategier for egen veiledning og reflektere systematisk over slike erfaringer. Arbeidet skal munne ut i et notat som tas med til siste samling.

Tredje dag brukes til presentasjon og diskusjon av utviklingsnotater fra deltakerne.

 

Publisert 11. okt. 2010 16:09 - Sist endret 12. feb. 2018 10:57