Utviklingsprosjekter ved fakultetene

Hvordan går man frem for å sette i gang prosjekter?

Hvert fakultet har 300 timer årlig til disposisjon fra FUP. Prosjekter som ønskes inkludert i denne satsingen må meldes inn til FUPs kontaktpersoner for det enkelte fakultet, og til studiedekan ved eget fakultet. Det er fakultetet som prioriterer mellom ulike prosjekter hvis det fremmes flere prosjekter enn det er kapasitet til å håndtere. God koordinering er her viktig og samarbeid både innen og mellom fakultetene er prioritert for å få mest mulig ut av ressursene til rådighet. Ta kontakt med FUPs kontaktpersoner for de enkelte fakultetene for mer informasjon.

Liste over FUP-medarbeidere og fakultetsansvar:

Publisert 25. sep. 2012 09:27 - Sist endret 5. feb. 2018 10:00