Kari-Anne Ulfsnes

Bilde av Kari-Anne Ulfsnes
English version of this page
Telefon +47-22840735
Mobiltelefon +47-92232053
Rom 545
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

Forskningsadministrative oppgaver knyttet til eksternfinansiert forskning:

  • Støtte og kvalitetssikring av søknader
  • Prosjektplanlegging og prosjektstøtte
  • Oversikt over finansieringskilder
  • Utviklingsarbeid for styrking av eksternfinansiert forskning
  • Forskningsformidling

Andre oppgaver:

  • Administrativ støtte for instituttledelsen (rapportering, kartlegging, strategi)
  • Koordinator for internasjonaliseringsgruppen ved instituttet
  • Utviklingsarbeid knyttet til forskerutdanning

Bakgrunn

  • Utdanning: Cand.polit. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, med støttefag fra statsvitenskap, jus, historie og entreprenørskap.
  • Tidligere arbeidserfaring: Forskning og kunnskapsformidling - gjennom stillinger som forskningsassistent, universitetslektor, kulturrådgiver, journalist, redaktør og redaksjonssekretær.
Emneord: Forskningsformidling, Prosjektsøknader, EU, Forskerutdanning, Forskningsadministrasjon
Publisert 2. sep. 2010 21:52 - Sist endret 28. okt. 2016 11:21