Anders Mørch

English version of this page
Telefon +47-22840713
Mobiltelefon 48021736 +47-48021736
Faks +47-22840592
Rom 4323
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Teknologi & Læring. Mer spesifikt: Læring med sosiale medier og i virtuelle verdener (GetSatisfaction, Second Life, Minecraft) (CSCL); brukergrensesnitt som støtter læring (critiquing systems; pedagogiske agenter; digital læringsanalyse) (HCI, AI); aktiv læring gjennom verktøybruk og konstruksjon (EUD); teknologistøttet læring på arbeidsplassen (CSCL @ work, CSCW); design-inspirerte modeller av læring og utvikling (evolving artifacts rammeverket); brukermedvirkning i design av ny teknologi (PD); fjernundervisning (MOOC).

Fagfelter: Computer-suported collaboratuve learning (CSCL); End-user development (EUD); Human-computer interaction(HCI); Computer-supported cooperative work (CSCW); Participatory design (PD); Machine learning (AI); Massive open online courses (MOOC); Virtual worlds (VW)

Forskning

Nylig workshop

Nåværende prosjekter

Tidligere prosjekter

Undervisning

Jeg underviser i fagområdene : HCI, CSCW og CSCL og gir skreddersydde seminarer (fra nybegynner til PhD) i teknologi & læring.

Dette semester (høst 2017):

 • Teknologistøttet læring (PED4540)
 • Læring, teknologi og arbeid (PED4440)
 • Introduksjons emne for KDL og KUL studenter (PED4400)
 • Praksisseminar for KDL (PED4580)

Tidligere:

 • Sosiale medier og nettverksanalyse (PED4520)
 • Open Online Education: Research approaches to investigating organizational and learning aspects of the MOOC phenomenon (UV9914H2)
 • Teknologistøttet læring (INF5790), vårsemester 2011-12 i IFI masterprogrammet design, bruk og interaksjon
 • PhD seminar i Læring & IKT, Topics in CSCL, høsten 2011-våren 2012
 • PhD seminar om Problembasert læring i virtuelle omgivelser, 2.-3. mars 2011 (mer info ..)

Veiledning PhD:

 • Hovedveileder for Renate Andersen og Irina Engeness
 • Veiledet (av og til som bi-veileder) 7 PhD studenter og over 50 master studenter (på fakultetene: UV, Mat.nat. og SV/UiB , Ingeniørutdanning/HiOA)

Bakgrunn

 • Dr.scient i Informatikk, UiO, 1997.
 • M.S i Computer Science, University of Colorado, Boulder, 1988.
 • B.S i Electrical Engineering, University of California, Santa Barbara, 1985.

Priser

 • Best paper award (m/Renate Andersen) for paperet: "Mutual Development: A Case Study in Customer-Initiated Software Product Development" ved EUD-2009

Verv

 • Programkoordinator for KDL master, siden 2014
 • Medlem av programrådet for studier, IPED, siden 2013
 • Professor, siden 2010
 • InterMedias forskerutdanningskoordinator ved UV-fakultetet  2008-2012
 • Forskningsleder for IKT & Læring i Arbeid (m/Anne Moen), 2004-2010
 • Medlem av redaksjonen (editorial board) i følgende tidskrifter:
  • Journal for Computer Supported Collaborative Learning (ijCSCL)
  • Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC);
  • Knowledge Management & E-Learning: An International Journal (KM&EL)

Samarbeid

 • Center for LifeLong Learning and Design (L3D), University of Colorado, Boulder
 • Centre for E-Transformation Technology Research (CTR), Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University
 • Laboratory for Knowledge Management and E-Learning (KM&EL lab), Faculty of Education, The University of Hong Kong
Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, Arbeidslivslæring, Læring gjennom design, Samarbeidslæring, Sosioteknisk design, Læringsanalyse, Forskerutdanning

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Mørch, Anders Irving (2017, 04. mars). Den store fordelen med e-læring er fleksibiliteten . [Internett].  Bioingeniøren.
 • Mørch, Anders Irving; Thomassen, Ingvill & Hvidsten, André V. (2017). Challenges and Opportunities of Online Advisory Services for Dairy Goat Farmers in Northern Norway.
 • Barricelli, Barbara Rita; Fogli, Daniela; Fischer, Gerhard; Mørch, Anders Irving; Piccinno, Antonio & Valtolina, Stefano (2016). Preface. CEUR Workshop Proceedings.  ISSN 1613-0073.  1776, s 1- 2
 • Engeness, Irina & Mørch, Anders Irving (2016). The role of the teacher in facilitating writing process with peer feedback and automated feedback from EssayCritic.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe & Skarpaas, Kaja Granum (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer.
 • Mørch, Anders Irving & Thomassen, Ingvill (2016). From Wooden Blocks and Lego to Minecraft: Designing and Playing with Blocks to Learn in a 3D Virtual World .
 • Engeness, Irina & Mørch, Anders Irving (2015). Development of English writing skills for upper secondary school students in Norway using computer-based scaffolding based on semantic analysis of text documents .
 • Mørch, Anders Irving & Engeness, Irina (2015). Læremidler og arbeidsformer i prosessorientert skriving. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mørch, Anders Irving; Mifsud, Louise & Engen, Bård Ketil (2015). Problembasert læring i synkrone læringsomgivelser: Pilot i Second Life.
 • Engen, Bård Ketil & Mørch, Anders Irving (2014). FLEKSIBEL MASTERGRAD i "IKT OG LÆRING" - MIL-NETTVERKET.
 • Mørch, Anders Irving (2014). Second Life Research in Oslo.
 • Mørch, Anders Irving (2014). Toward Integrated Learning Environments: Evolution of Technology to Support Learning at Work.
 • Mørch, Anders Irving & Engeness, Irina (2014). EssayCritic Norway Trial 2014.
 • Mørch, Anders Irving (2013). Newcomer Participation in Open, Online Collaborative Software Development and Learning Communities.
 • Mørch, Anders Irving (2013). Virtuelle verdener som plattform for teknologistøttet læring gjennom rollespill.
 • Mørch, Anders Irving (2012). Virtuelle verdener som læringsarena for internopplæring .
 • Mørch, Anders Irving & Thomassen, Ingvill (2012). Evaluering av kulturforståelse gjennom et designeksperiment i Second Life .
 • Stuedahl, Dagny & Mørch, Anders Irving (2012). Wiki-based Networks and Communities of Practice in Cultural Heritage .
 • Mørch, Anders Irving (2011). Collaborative learning: A double-edged sword.
 • Mørch, Anders Irving (2011). EssayCritic: The critiquing approach to learning with interactive media .
 • Mørch, Anders Irving (2010). E-learning at work: A complex design space for e-learning .
 • Mørch, Anders Irving (2010). Kommenteringspraksis på web: Sosialt fenomen med teknologiske implikasjoner.
 • Lahn, Leif Christian & Mørch, Anders Irving (2009). A case study of blended learning in a Nordic insurance company: Three issues for e-learning.
 • Mifsud, Louise; Mørch, Anders Irving & Lieberg, Sigmund (2009). Teacher Perspectives on Learning with Mobile Technologies.
 • Moen, Anne; Mørch, Anders Irving; Nygård, Kathrine Amundsen; Nes, Sturle; Andersen, Renate; Mushtaq, Shazia; Nedic, Damir; Olsen, Espen; Hauge, Trond Eiliv; Vedøy, Gunn; Norenes, Svein Olav; Olsen, Dorothy Sutherland; Ludvigsen, Sten Runar; Toiviainen, Hanna; Lallimo, Jiri; Toikka, Seppo; Paavola, Sami; Pohjola, Pasi & Hakkarainen, Kai (2009). Report on outcomes of empirical studies (D10.4).
 • Moen, Anne; Sins, Patrick; Lallimo, Jiri; Mørch, Anders Irving; Ludvigsen, Sten Runar & Andriessen, Jerry (2009). RESEARCH REPORT YEARS 1-3, CLUSTER B: PRACTICE TRANSFORMATION (D 8.4).
 • Mørch, Anders Irving (2009). Adaptation and Generalisation in Software Product Development .
 • Mørch, Anders Irving (2009). E-learning at work: Principles and directions.
 • Mørch, Anders Irving (2009). IKT og læring i arbeid .
 • Mørch, Anders Irving; Nygård, Kathrine Amundsen & Ludvigsen, Sten Runar (2009). Adaptation and Generalization in Software Product Development , In Harry Daniels (ed.),  Activity theory in practice: promoting learning across boundaries and agencies.  Routledge.  ISBN 978-0-415-47725-3.  kap. 10.  s 184 - 205
 • Paavola, Sami; Hakkarainen, Kai; Lakkala, Minna; Toikka, Seppo; Allert, Heidrun; Richter, Christopher; Mørch, Anders Irving; Moen, Anne; Karlgren, Klas & Bauters, Merja (2009). A report on educational technologies and emerging web technologies in relation to trialogical approach to learning (D3.3).
 • Qvale, Knut; Mørch, Anders Irving & Refseth, Yngve (2009). Essay critic.
 • Andersen, Renate; Mørch, Anders Irving & Moen, Anne (2008). Customer-initiated Product Development: A case study of Adaptation and Co-Configuration .
 • Beringer, Joerg; Fischer, Gerhard; Holtzblatt, Karen; Millen, David; Mørch, Anders Irving; Poltrock, Steven & Wulf, Volker (2008). Making Web 2.0 Work for the Enterprise: What Works, What Does Not Work, What is Most Needed?.
 • Engeström, Ritva; Hakkarainen, Kai; Paavola, Sami; Toiviainen, Hanna; Ilomäki, Liisa; Lakkala, Minna; Sinko, Matti; Mørch, Anders Irving; Ludvigsen, Sten Runar; Moen, Anne; Allert, Heidrun; Richter, Christopher; Andriessen, Jerry; Sins, Patrick & Kotzinos, Dimitris (2008). D3.2: A comprehensive research strategy.
 • Hakkarainen, Kai; Lakkala, Minna; Paavola, Sami; Allert, Heidrun; Richter, Christopher; Moen, Anne; Mørch, Anders Irving; Sins, Patrick; Karlgren, Klas; Bauters, Merja & Christophides, Vassilis (2008). D3.3: A report on educational technologies and emerging web technologies in relation to trialogical approach to learning.
 • Mørch, Anders Irving (2008). From Pragmatism to Interaction Design: A Socio-Technical Design Space.
 • Mørch, Anders Irving; Dittrich, Yvonne; Fischer, Gerhard; Nake, Frieder; Pekkola, Samuli & Wulf, Volker (2008). Democratizing Design by Finding New Ways to Integrate Professional System Development and User-driven Innovation. Plenary Panel.
 • Mørch, Anders Irving & Engen, Bård Ketil (2008). Integrating E-learning with Performance Support: Workplace Learning as Extension of Work .
 • Mørch, Anders Irving & Moen, Anne (2008, 25. november). Brukere er de beste innovatørene .  Dagens Næringsliv, UiO-bilag.
 • Mørch, Anders Irving; Moen, Anne; Hauge, Trond Eiliv & Ludvigsen, Sten Runar (2008). From Knowledge Management to Technology-Enhanced Workplace Learning: Issues and Examples .
 • Mørch, Anders Irving; Nygård, Kathrine Amundsen & Andersen, Renate (2008). Knowledge Creation Inside and Outside the Enterprise: A Case Study of Customer-Initiated Software Development .
 • Mørch, Anders Irving; Nygård, Kathrine Amundsen; Kaasbøll, Jens Johan & Mushtaq, Shazia (2008). Multiple Design Techniques for Participatory and Evolutionary Design .
 • Olsen, Dorothy Sutherland; Moen, Anne; Ludvigsen, Sten Runar; Mørch, Anders Irving & Grønning, Terje (2008). KP-Lab report 27490. Report on case study: Interdisciplinary Knowledge Practices in Nanotechnology .
 • Toiviainen, Hanna; Moen, Anne; Hauge, Trond Eiliv; Lallimo, Jiri; Mørch, Anders Irving; Nes, Sturle; Nygård, Kathrine Amundsen; Olsen, Dorothy Sutherland & Toikka, Seppo (2008). Synthetic report of knowledge management approaches in workplaces using insights from case studies and literature review.
 • Moen, Anne; Mørch, Anders Irving & Ludvigsen, Sten Runar (2007). Knowledge Practices Laboratory .
 • Moen, Anne; Mørch, Anders Irving & Nygård, Kathrine Amundsen (2007). “Exploring knowledge practices in professional networks: Case studies”.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. aug. 2010 13:56 - Sist endret 10. okt. 2017 11:01

Prosjekter

Forskergrupper