Elisabeth Hovdhaugen

Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk
Bilde av Elisabeth Hovdhaugen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Høyere utdanning
 • Frafall og fullføring i høyere utdanning
 • Utdanningssystemer i ulike land
 • Komparativ utdanningsforskning
 • Studenters tidsbruk
 • Studenters tilfredshet og prestasjoner
 • Læringsutbytte
 • Utdanningsreformer
 • Kompetanseoppnåelse i videregående opplæring

Pågående aktiviteter

 • Del av teamet som arbeider med Quality in Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances.

Undervisning

 • 2015 UTVIT1500, PED4031/32, introduksjonsforelesning, spørreskjemametodikk, SPSS
 • 2016 PED4031/32, introduksjonsforelesning, spørreskjemametodikk, SPSS
 • 2017 PED4031/32, introduksjonsforelesning, spørreskjemametodikk, SPSS, PED4040

For mer informasjon, vennligst gå til Elisabeth Hovdhaugens presentasjon på engelsk.

Emneord: Pedagogikk, Høyere utdanning, Utdanningsreformer

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Federici, Roger Andre; Gjerustad, Cay; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan; Rønsen, Ester & Hovdhaugen, Elisabeth (2017). Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere .
 • Gunnes, Hebe; Hovdhaugen, Elisabeth & Olsen, Bjørn Magne (2017). Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultater .
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2017). Motivasjon for og barrierer mot deltakelse i læring blant voksne i arbeidslivet. En sammenligning av Norge og andre land..
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2017). Utdanningsledelse i norsk høyere utdanning: Kjennetegn og utfordringer.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Seland, Idunn (2017). National test results: representations and misrepresentations. Challenges for municipal and local school administration in Norway.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Stensaker, Bjørn (2017). The Practices of Quality Management: Collaboration and control of study program delivery.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Norske gradsstudenter i utlandet : Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon? .
 • Tieben, Nicole & Hovdhaugen, Elisabeth (2017). Student movement within higher education in Norway and Germany: How admission policies affect transfers in two national educational systems.
 • Aamodt, Per O; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter & Dalseng, Carmen Celine From (2016). Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning .
 • Aksnes, Dag W.; Gunnes, Hebe; Hovdhaugen, Elisabeth; Piro, Fredrik Niclas; Rørstad, Kristoffer; Schjølberg, Rune Rambæk; Solberg, Espen; Wiers-Jenssen, Jannecke & Wiker, Elisabeth (2016). Kunnskapsdeling og samarbeid, I: Espen Solberg (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-03543-0.  Kapittel 3.  s 101 - 128
 • Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Langhoff, Kristine; Nås, Svein Olav; Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Scordato, Lisa; Spilling, Olav R; Solberg, Espen; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine; Wiig, Ole & Wilhelmsen, Lars (2016). Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet, I: Espen Solberg (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-03543-0.  Kapittel 2.  s 49 - 100
 • Gjerustad, Cay; Federici, Roger Andre & Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Spørsmål til Skole-Norge våren 2016. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere .
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Identifying Risks of Non-Completion in Higher Education in Different National and Institutional Contexts - comments to papers.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Patterns of HE attendance: Student transfer almost as a norm in Norwegian university education.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Using process indicators to measure higher education quality.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per O; Reymert, Ingvild & Stensaker, Bjørn (2016). Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning .
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Opheim, Vibeke (2016). Motivation for participation in different forms of adult learning:unmet demand or insatiable needs?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Reymert, Ingvild (2016). More focused on studying? Differences in time spent studying between students who work and students who do not..
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Salvanes, Kari Vea (2016). Delayed entrance to higher education: increased motivation for studies or just as slow?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Thomas, Liz (2016). Teaching and learning in higher education - an often over-looked way to enhance retention.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Wollscheid, Sabine (2016). Making the incomparable more comparable: Cross-national metrics of higher education completion rates.
 • Vabø, Agnete; Næss, Terje & Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Vekst og kvalitet i mastergradsutdanning .
 • Wiers-Jenssen, Jannecke & Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Student satisfaction among undergraduates – which factors are more important?.
 • Børing, Pål; Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Sarpebakken, Bo; Solberg, Espen; Sundnes, Susanne Lehmann; Wiers-Jenssen, Jannecke; Wendt, Kaja Kathrine; Wiig, Ole & Wilhelmsen, Lars (2015). Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet, I: Espen Solberg (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2015.  Norges forskningsåd.  ISBN 978-82-12-03443-3.  Kapittel 2.  s 43 - 104
 • Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Nordkvelle, Yngve Troye; Stensaker, Bjørn; Tømte, Cathrine Edelhard; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke & Aamodt, Per O (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning .
 • Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth & Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Higher Education in the Nordic Countries: Evaluation of the Nordic agreement on admission to higher education .
 • Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth & Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Taken for granted and under pressure: student mobility in the Nordic region.
 • Elken, Mari; Stensaker, Bjørn & Hovdhaugen, Elisabeth (2015). The painters behind the profile: the rise and functioning of communication departments in universities.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Hva er frafall? Frafall og fullføring i norsk høyere utdanning..
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Hva sier forskningen om gjennomstrømmingen i Norge?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Internasjonale rankinger – hva viser de om utdanningskvalitet?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Measures to reduce dropout - the more the better?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Nasjonal deleksamen, lærerutdanning, matematikk - utfordringer og muligheter.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Nasjonal deleksamen, sykepleierutdanning - utfordringer og muligheter.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Studentenes læringsmiljø -hvor langt går ansvaret for å hjelpe alle igjennom?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Gunnes, Hebe (2015). Indicators on Higher Education Institutions.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Reymert, Ingvild (2015). More focused on studying? Differences in time spent studying between students that work and students that do not.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Salvanes, Kari Vea (2015). Delayed entrance to higher education: increased motivation for studies or just as slow?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Seland, Idunn (2015). National tests in Norway - a contested standard in education?.
 • Salvanes, Kari Vea; Grøgaard, Jens Brandi; Aamodt, Per O; Lødding, Berit & Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Overganger og gjennomføring i de studieforberedende programmene: Første delrapport fra prosjektet Forskning på kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring .
 • Vossensteyn, Hans; Stensaker, Bjørn; Kottman, Andrea; Hovdhaugen, Elisabeth; Jongbloed, Ben; Wollscheid, Sabine; Kaiser, Frans; Cremonini, Leon; Thomas, Liz & Unger, Martin (2015). Dropout and Completion in Higher Education in Europe.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke & Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Timer brukt på studier per uke - lite egnet som indikator på studiekvalitet. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  38(3), s 4- 5
 • Aamodt, Per O & Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Perceptions of quality. Academic staff members’ emphasize on preparing bachelor students for the labour market or further studies.
 • Aamodt, Per O & Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Utdanningskvalitet i høyere utdanning: noen empiriske resultater.
 • Aamodt, Per O; Hovdhaugen, Elisabeth & Prøitz, Tine Sophie (2014). Utdanningskvalitet i høyere utdanning: noen empiriske eksempler. Resultater fra en undersøkelse blant faglig ansatte våren 2013 .
 • Arnesen, Clara Åse; Waagene, Erica; Hovdhaugen, Elisabeth & Støren, Liv Anne (2014). Spill på flere strenger:Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk .
 • Børing, Pål; Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Langhoff, Kristine; Lekve, Kyrre; Mc Mahon, Lise Dalen; Opheim, Vibeke; Sarpebakken, Bo; Scordato, Lisa; Solberg, Espen; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine; Wiers-Jenssen, Jannecke; Wiig, Ole & Wilhelmsen, Lars (2014). Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet, I: Kaja Kathrine Wendt (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014.  Norges forskningsråd.  ISBN 9788212033634.  Kapittel 2.  s 49 - 115
 • Elken, Mari & Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Evaluering av den nordiske avtalen om adgang til høyere utdanning - presentasjon av konklusjoner og anbefalinger.
 • Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth & Stensaker, Bjørn (2014). The impact of global rankings in the Nordic region: Challenging the identity of research-intensive universities?.
 • Gunnes, Hebe & Hovdhaugen, Elisabeth (2014). European Tertiary Education Register (ETER), I: Kaja Kathrine Wendt (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014.  Norges forskningsråd.  ISBN 9788212033634.  Fokusboks 1.2.  s 43 - 44
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Frafall i høyere utdanning.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Gjennomstrømning i høyere utdanning. Med fokus på typiske høgskoleutdanninger.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Kvalitet i utdanning og undervisning.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Student transfer: A series of choices facing higher education students.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Studenter i høyere utdanning: kjønn, sosial bakgrunn og innvandrerbakgrunn.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Tiltak mot frafall ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo .
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Tiltak mot frafall ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Troløse studenter på vandring: Om frafallsproblematikken i UH-sektor.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for videre studier? Elevers faglige forutsetninger i møte med høyere utdanning.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Carlsten, Tone Cecilie (2014). Sustainable development of student numbers: Investigating implications of rapid institutional growth in higher education.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Elken, Mari (2014). Statistik om mobilitet:Överenskommelse om tillträde till högre utbildning – behövs den och i vilken form?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Frøseth, Mari Wigum (2014). Mending the Master Programmes: An effort to improve progression and completion rates in graduate education.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Frøseth, Mari Wigum (2014). Mending the Master Programmes: An effort to improve progression and completion rates in graduate education.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Seland, Idunn & Lødding, Berit (2014). Karakterer i offentlige og private videregående skoler. En analyse av eksamens- og standpunkt karakterer i norsk og matematikk, og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Seland, Idunn & Lødding, Berit (2014). Karakterer i offentlige og private videregående skoler. En analyse av eksamens- og standpunkt karakterer i norsk og matematikk, og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Seland, Idunn; Lødding, Berit; Prøitz, Tine Sophie & Vibe, Nils (2014). Karakterer i offentlige og private videregående skoler: En analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler .
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Sjaastad, Jørgen (2014). AHELO: OECD’s feasibility study and the Norwegian experience of participation.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Thomas, Liz (2014). Complexities and challenges of researching studentc ompletion and non-completion of HE programmes in Europe: A comparative analysis between England and Norway.
 • Piro, Fredrik Niclas; Hovdhaugen, Elisabeth; Elken, Mari; Sivertsen, Gunnar; Benner, Mats & Stensaker, Bjørn (2014). Nordiske universiteter og internasjonale universitetsrangeringer: Hva forklarer nordiske plasseringer og hvordan forholder universitetene seg til rangeringene? .
 • Seland, Idunn; Hovdhaugen, Elisabeth & Vibe, Nils (2014). Ressursbruk og nasjonale prøver. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 24
 • Seland, Idunn; Lødding, Berit & Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Hvorfor får elever ved private skoler bedre karakterer?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Stensaker, Bjørn; Piro, Fredrik Niclas & Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Universitetsrangeringer - hva viser de egentlig?, I: Kaja Kathrine Wendt (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014.  Norges forskningsråd.  ISBN 9788212033634.  Fokusboks 1.3.  s 45 - 46
 • Wiers-Jenssen, Jannecke & Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Hours spent on studying: Are differences between study programmes created by requirements, competition, or opportunity structure?.
 • Børing, Pål; Fondevik, Harald; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Langhoff, Kristine; Mc Mahon, Lise Dalen; Olsen, Terje Bruen; Sandven, Tore Vang; Sarpebakken, Bo; Scordato, Lisa; Solberg, Espen; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine; Wiers-Jenssen, Jannecke; Wiig, Ole; Wiker, Elisabeth & Wilhelmsen, Lars (2013). Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet, I: Espen Solberg & Kaja Kathrine Wendt (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2013.  Norges forskningsråd.  ISBN 978821203238-5.  Kap. 2.  s 39 - 95
 • Carlsten, Tone Cecilie & Hovdhaugen, Elisabeth (2013). NIFU-undersøkelse H13: Studentgjennomstrømning og studiekvalitet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2013). Kunnskapsløftet – gjennomføring og kompetanseoppnåelse. Hva fremmer og hva hemmer overgang til høyere utdanning og arbeid?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2013). Læringsmiljø og frafall.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2013). Patterns of higher education attendance: Student transfer as almost a norm in Norwegian university education.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2013). Rekruttering og frafall på bachelor - årsaker og tiltak.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2013). Rekruttering og frafall på bachelor – årsaker og tiltak.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2013). Sosial mobilitet i norsk høyere utdanning – hvilken rolle spiller studentvelferden?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2013). Strukturreform i motvind. Kunnskapsløftet og tilbudsstrukturen i videregående opplæring.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2013). Student transfer: A series of choices facing higher education students.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2013). Søkning til høyere utdanning og kandidatproduksjon. Hva forteller statistikken?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. mars 2017 16:08 - Sist endret 14. mars 2017 11:04