Eva Wennås Brante

Bilde av Eva Wennås Brante
English version of this page
Telefon +47-22855340
Mobiltelefon +47-90886479
Rom 565
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Tekstbasert læring og multippel tekstforståelse
 • Leseforståelse
 • Dysleksi og multimedia
 • Eye-tracking

Fullførte prosjekter

Bakgrunn

Utdanning

 • 2014: PhD, Pedagogikk, Gøteborgs universitet
 • 2006: BA, Pedagogikk, Kristianstad Høgskola
 • 1985: Lågstadielærare

Jobb

 • 2015--- Post doctoral reserarch  fellow, Institutt for pedagogikk, Oslo
 • 2014-2015: Lektor i svenskæmnets didaktik, Institutet før didaktik och pedagogisk profession, Gøteborgs universitet
 • 201-2014: PhD-student, Institutet før didaktik och pedagogisk profession, Gøteborgs universitet
 • 2004-2010: Universitetsadjunkt i pedagogikk, Kristianstad Høgskola, Sverige
 • 1985-2004: Lærer i grunnskolen

Tidligere publikasjoner

 

Emneord: Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Dysleksi

Publikasjoner

 • Holmqvist Olander, Mona; Brante, Eva Wennås & Nyström, Marcus (2016). The Effect of Illustration on Improving Text Comprehension in Dyslexic Adults. Dyslexia.  ISSN 1076-9242. . doi: 10.1002/dys.1545
 • Brante, Eva Wennås (2013). Att orientera sig i text och bild. Skillnader mellan förmodad och faktisk läsning.. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  7(1)
 • Brante, Eva Wennås (2013). I don't know what it is to be able to read. How students with dyslexia explain their impairment.. Support for Learning.  ISSN 0268-2141.  28(2), s 79- 86 . doi: 10.1111/1467-9604.12022
 • Brante, Eva Wennås; Holmqvist Olander, Mona & Nyström, Marcus (2013). Exploring the impact of contrasting cases in text and picture processing.. Journal of Visual Literacy.  ISSN 1051-144X.  32(2), s 15- 38
 • Ljung Djärf, Agneta; Brante, Eva Wennås & Holmqvist Olander, Mona (2013). A gigantic pedagagogical leap. The process of shifts during three learning study projects in Swedish early childhood education.. Journal of Education and Training studies.  ISSN 2324-8068.
 • Ljung Djärf, Agneta; Holmqvist Olander, Mona & Brante, Eva Wennås (2013). Patterns of variation - a way to challenge and develop early childhood learning?. Creative Education.  ISSN 2151-4755.
 • Brante, Eva Wennås (2012). Stand together or fall alone. Narratives from former teachers.. Narrative Works. Issues, Investigations & Interventions.  ISSN 1925-0622.  3(1), s 20- 40
 • Holmqvist Olander, Mona & Brante, Eva Wennås (2011). What is discerned in teachers' expressions about planning? Similarities and differences between teachers from Sweden and Hong Kong. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508.  2(3), s 497- 514

Se alle arbeider i Cristin

 • Brante, Eva Wennås (2016). Källkritik som lässtrategi.
 • Brante, Eva Wennås (2016). Sourcing in the backseat. An interview study with upper-secondary teachers about critical reading instruction..
 • Landgren, Lena; Svärd, Helen & Brante, Eva Wennås (2013). Förskollärares och verksamhetens behållning av learning study., I: Mona Holmqvist Olander (red.),  Learning study i förskolan.  Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144092980.  kapittel.
 • Brante, Eva Wennås (2011). Jag plockar de bästa bitarna, I: Mona Holmqvist Olander (red.),  Skolan och läraruppdraget - att bli och vara lärare..  Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144059488.  kapittel.
 • Brante, Eva Wennås (2011). Verksamhetsförlagd utbildning i annat land, I: Mona Holmqvist Olander (red.),  Skolan och läraruppdraget - att bli och vara lärare..  Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144059488.  kapittel.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2015 13:01 - Sist endret 5. sep. 2016 14:16